CO2-afgift

Få overblik over gældende regler

Afgiftsvejledningen 2024

CO2-afgiften godtgøres i udgangspunktet ikke.

Godtgørelse af CO2-afgiften

Godtgørelse af CO2-afgiften – kvoteomfattede virksomheder

Virksomheder omfattet af kvoteordningen kan få godtgjort CO2-afgiften af brændselsforbruget til procesformål, der er anvendt i produktionsenheder med tilladelse til udledning af CO2.

Godtgørelse af CO2-afgiften – ikke-kvoteomfattede virksomheder

Ligeledes kan ikke-kvoteomfattede virksomheder få godtgjort hele CO2-afgiften af CO2-kvoteomfattet fjernvarme, der anvendes til procesenergi (fx opvarmning af malekabiner med fjernvarme).

Omlægning af energiafgiften til en CO2-afgift

Baggrund for omlægning af energiafgiften til en CO2-afgift

Ud fra en ambition om at nedbringe Danmarks samlede CO2-aftryk med 70 % frem mod 2030, blev der med Aftale om Grøn skatteform i 2020 nedsat en ekspertgruppe af den tidligere regering, hvis formål var at undersøge, hvordan rammerne for en fast og ensartet CO2-afgift kunne se ud.

Ekspertgruppen har i februar 2022 afleveret sin første delrapport med rammerne til en ny, fast og ensartet CO2-afgift. Næste delrapport, der skal fastsætte rammerne for CO2-afgiften for bl.a. vejtransport og landbrug, forventes at være klar i løbet af 2024.

En høj og ensartet CO2-afgift

En bred politisk aftale har til hensigt at indfase omlægningen af energiafgiften til en CO2-afgift fra 2025. 

En høj og ensartet CO2-afgift vil blive indfaset i perioden 2025 – 2030 og forventes at se således ud for de respektive år (2022-satser): 

  2025 2026 2027 2028 2029 2030
Alm. virksomheder CO2-afgift: 350 kr. CO2-afgift: 430 kr. CO2-afgift: 510 kr. CO2-afgift: 590 kr. CO2-afgift: 670 kr. CO2-afgift: 750 kr.
Kvoteomfattede virkomheder1

CO2-afgift: 75 kr.

Kvotepris: 750 kr.

Total: 825 kr.

CO2-afgift: 135 kr.

Kvotepris: 750 kr.

Total: 885 kr.

CO2-afgift: 195 kr.

Kvotepris: 750 kr.

Total: 945 kr.

CO2-afgift: 255 kr.

Kvotepris: 750 kr.

Total: 1.005 kr.

CO2-afgift: 315 kr.

Kvotepris: 750 kr.

Total: 1.065 kr.

CO2-afgift: 375 kr.

Kvotepris: 750 kr.

Total: 1.125 kr.

Virksomheder med mineralogiske processer mm.

CO2-afgift: 100 kr.

Kvotepris: 750 kr.

Total: 850 kr.

CO2-afgift: 100 kr.

Kvotepris: 750 kr.

Total: 850 kr.

CO2-afgift: 100 kr.

Kvotepris: 750 kr.

Total: 850 kr.

CO2-afgift: 100 kr.

Kvotepris: 750 kr.

Total: 850 kr.

CO2-afgift: 100 kr.

Kvotepris: 750 kr.

Total: 850 kr.

CO2-afgift: 100 kr.

Kvotepris: 750 kr.

Total: 850 kr.

1) Kvoteprisen er svingende og kan variere. Da den konkrete kvotepris endnu er ukendt, er der taget udgangspunkt i 750 kr. per ton CO2.

En høj og ensartet CO2-afgift vil omfatte områder, som i dag er fritaget for CO2-afgift, fx elproduktion omfattet af EU’s kvotehandelssystem, olieraffinaderier, færger, fiskere og indenrigsfly. 

Endelig indebærer den høje og ensartede CO2-afgift, at virksomheder som i dag opnår et bundfradrag i betaling af CO2-afgift fra 2025 ikke længere kan opnå et bundfradrag i CO2-afgiften. 

Omlæggelse af energiafgifter

De nuværende energiafgifter på fossile brændsler, vil fra 2025 blive omlagt til en samlet CO2-afgift. Det betyder, at de nuværende energiafgifter vil blive nedsat og erstattet med en CO2-afgift. 

CO2-kvoter

Kort sagt er formålet med kvoteordningen at begrænse udledningen af drivhusgasser ved hjælp af et system med omsættelige emissionskvoter.

Hvem er omfattet?

Kvoteordningen omfatter bl.a. følgende typer af virksomheder:

  • Energiproducerende anlæg med en indfyret effekt på over 20 MW, herunder kraftvarmeværker, affaldsforbrændingsanlæg og industrianlæg
  • Raffinaderier og koksværker
  • Virksomheder inden for produktion og forarbejdning af ferrometaller over en vis størrelse
  • Cement-, glas- og teglvirksomheder over en vis størrelse
  • Papir- og papvirksomheder over en vis størrelse.

En CO2-kvote er en ret til at udlede 1 ton CO2 pr. år.

Opdateret januar 2024

Få et samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter

Hent hele Afgiftsvejledningen 2024

Søg i publikationen eller gå tilbage til oversigten

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Maria Füchsel

Maria Füchsel

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3149

Charlott  Boldrup

Charlott Boldrup

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9710

Christian Bering Morsø Windberg

Christian Bering Morsø Windberg

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9577

Anne Neerup Krogh

Anne Neerup Krogh

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 5151 0183

Simone Jull Jørgensen

Simone Jull Jørgensen

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3374

Christina Bisgaard Fast

Christina Bisgaard Fast

Associate, Indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3748

Følg PwC