Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

CO2-afgift

Afgiftsvejledningen

Kort sagt er formålet med kvoteordningen at begrænse udledningen af drivhusgasser ved hjælp af et system med omsættelige emissionskvoter.

Hvem er omfattet?

Kvoteordningen omfatter bl.a. følgende typer af virksomheder:

  • Energiproducerende anlæg med en indfyret effekt på over 20 MW, herunder kraftvar meværker, affaldsforbrændingsanlæg og industrianlæg
  • Raffinaderier og koksværker
  • Virksomheder inden for produktion og forarbejdning af ferrometaller over en vis størrelse
  • Cement-, glas- og teglvirksomheder over en vis størrelse
  • Papir- og papvirksomheder over en vis størrelse

En CO2-kvote er en ret til at udlede 1 ton CO2 pr. år.

Godtgørelsen af CO2-afgiften

Kvoteomfattede virksomheder

Virksomheder omfattet af kvoteordningen kan få godtgjort CO2-afgiften af brændselsforbruget til procesformål, der er anvendt i produktionsenheder med tilladelse til udledning af CO2.

Ikke-kvoteomfattede virksomheder

Ligeledes kan ikke-kvoteomfattede virksomheder få godtgjort hele CO2-afgiften af CO2-kvoteomfattet fjernvarme, der anvendes til procesenergi (fx opvarmning af malekabiner med fjernvarme).

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Christian Bering Morsø Windberg

Christian Bering Morsø Windberg

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 2426 5534

Følg PwC