Elektricitet

Få overblik over gældende regler

Afgiftsvejledningen 2024

Afgiften på elektricitet består af én afgift kaldet ”elafgift”. Elafgiften, der er gældende for 2023 og 2024, fremgår af bilag 6.

Godtgørelse af afgift på elektricitet

Virksomheder kan som hovedregel få godtgjort størstedelen af elafgiften af forbruget af elektricitet, uanset om virksomheden anvender elektriciteten til rumvarme, komfortkøling eller opvarmning af vand eller andet. Se hvor stor en andel virksomheder kan få godtgjort i bilag 1.

Elladestandere

Der gælder særlige regler vedrørende godtgørelse af elafgift af elektricitet anvendt til ladestandere. Disse regler beskrives ikke i denne vejledning. Virksomheder bør dog være opmærksomme på, at der kun er én virksomhed, der kan få godtgjort elafgift af elektricitet anvendt til ladestandere i tilfælde, hvor ladestanderen driftes af en anden end forbrugeren af ladestanderen. Læs nærmere herom i PwC’s publikation ”Opladning af elbiler via ladestandere” på PwC.dk.  

Liberale erhverv 

Fra 1. januar 2023 kunne liberale erhverv få godtgjort elafgiften af deres elforbrug i samme omfang, som de har fradrag for moms på fakturaen på elforbruget – uanset hvad elektriciteten anvendes til.

Liberale erhverv udgjorde bl.a. følgende virksomheder:

  • Advokater
  • Arkitekter
  • Bureauer (dog ikke rejsebureauer, turistkontorer og ejendomsadministration)
  • Landinspektører
  • Mæglere
  • Reklamevirksomheder
  • Revisorer
  • Rådgivende ingeniører.

Før 1. januar 2023 kunne liberale erhverv som udgangspunkt ikke få godtgjort elafgiften af deres elforbrug. Hvis virksomhederne havde både ovenstående aktiviteter og andre aktiviteter, kunne virksomhederne dog få godtgjort en del af elafgiften, hvis der var sket en fordeling af forbruget af elektricitet mellem de ovenstående aktiviteter og de andre momspligtige aktiviteter ud fra måling (eller omsætning etc.).

Før 1. januar 2023 kunne liberale erhverv desuden få godtgjort elafgiften af den elektricitet, der blev anvendt til opvarmning af vand, rumvarme og komfortkøling i samme omfang, som de havde fradrag for moms.

Opdateret januar 2024

Få et samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter

Hent hele Afgiftsvejledningen 2024

Søg i publikationen eller gå tilbage til oversigten

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Maria Füchsel

Maria Füchsel

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3149

Charlott  Boldrup

Charlott Boldrup

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9710

Christian Bering Morsø Windberg

Christian Bering Morsø Windberg

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9577

Anne Neerup Krogh

Anne Neerup Krogh

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 5151 0183

Simone Jull Jørgensen

Simone Jull Jørgensen

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3374

Christina Bisgaard Fast

Christina Bisgaard Fast

Associate, Indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3748

Følg PwC