Elektricitet

Afgiftsvejledningen

Afgiften på elektricitet består af én afgift kaldet ”elafgift”. Elafgiften, der er gældende for 2022 og 2023, fremgår af bilag 6.

Godtgørelse af afgift på elektricitet

Virksomheder kan som hovedregel få godtgjort størstedelen af elafgiften af forbruget af elektricitet, uanset om virksomheden anvender elektriciteten til rumvarme, komfortkøling eller opvarmning af vand eller andet. Se hvor stor en andel virksomheder kan få godtgjort i bilag 1.


Oversigter over godtgørelse og satser

Liberale erhverv

Fra 1. januar 2023 kan liberale erhverv få godtgjort elafgiften af deres elforbrug i samme omfang, som de har fradrag for moms på fakturaen på elforbruget – uanset hvad elektriciteten anvendes til.

Liberale erhverv udgjorde bl.a. følgende virksomheder:

  • Advokater
  • Arkitekter
  • Bureauer (dog ikke rejsebureauer, turistkontorer og ejendomsadministration)
  • Landinspektører
  • Mæglere
  • Reklamevirksomheder
  • Revisorer
  • Rådgivende ingeniører.

Tidligere kunne liberale erhverv som udgangspunkt ikke få godtgjort elafgiften af deres elforbrug. Hvis virksomhederne havde både ovenstående aktiviteter og andre aktiviteter, kunne virksomhederne dog få godtgjort en del af elafgiften, hvis der var sket en fordeling af forbruget af elektricitet mellem de ovenstående aktiviteter og de andre momspligtige aktiviteter ud fra måling (eller omsætning etc.).

Før 1. januar 2023 kunne liberale erhverv desuden få godtgjort elafgiften af den elektricitet, der blev anvendt til opvarmning af vand, rumvarme og komfortkøling i samme omfang, som de havde fradrag for moms.

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Maria Füchsel

Maria Füchsel

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3149

Charlott  Boldrup

Charlott Boldrup

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9710

Christian Bering Morsø Windberg

Christian Bering Morsø Windberg

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 2426 5534

Simone Jull Jørgensen

Simone Jull Jørgensen

Senior Associate, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3374

Christina Bisgaard Fast

Christina Bisgaard Fast

Associate, Indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 2475 5135

 Jennifer  Oechsner

Jennifer Oechsner

Associate, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9672

Følg PwC