Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Elektricitet

Afgiftsvejledningen

Afgiften på elektricitet består af én afgift kaldet ”elafgift”. Elafgiften, der er gældende for 2021 og 2022, fremgår af bilag 6.

Godtgørelse af afgift på elektricitet

Virksomheder kan som hovedregel få godtgjort størstedelen af elafgiften af forbruget af elektricitet, uanset om virksomheden anvender elektriciteten til rumvarme, komfortkøling eller opvarmning af vand eller andet. Se hvor stor en andel virksomheder kan få godtgjort i bilag 1.

Før 1. januar 2021 kunne virksomheder kun få godtgjort en reduceret andel af elafgiften for elektricitet anvendt til rumvarme, komfortkøling eller opvarmning af vand (fx i elradiatorer og elvandvarmere). Virksomheder, der har haft et blandet forbrug af elektricitet til rumvarme, komfortkøling og/eller opvarmning af vand samt andet, har derfor indtil 1. januar 2021 skulle foretage en fordeling af elforbruget mellem de forskellige forbrug.

Der gælder særlige regler for liberale erhverv. Det er kun muligt for liberale erhverv at få godtgjort elafgift af elektricitet anvendt til komfort køling, opvarmning af vand og rumvarme. Se afsnittet ”Liberale erhverv – specielle regler”.

Herunder er et eksempel hvor beregningen af godtgørelse af elafgift for elektricitet anvendt til både rumvarme, komfortkøling og/eller opvarmning af vand samt andet sammenlignes for 2020 og 2021:


Oversigter over godtgørelse og satser
  2020 2021
Samlet elforbrug 200.000 kWh 200.000 kWh
El anvendt til andet end rumvarme, komfortkøling og opvarmning af vand 100.000 kWh 100.000 kWh
El anvendt til rumvarme, komfortkøling eller opvarmning af vand 100.000 kWh 100.000 kWh
Minimumsafgift 400 kr. 800 kr.
Afgift på el anvendt til rumvarme, komfortkøling eller opvarmning af vand 21.000 kr. 0 kr.
Nettoafgift 21.400 kr. 800 kr.

Grunden til, at det er 2021 der fremgår af skemaet og ikke 2022 er, at de nye regler trådte i kraft fra den 1. januar 2021. Det samme gælder dog i 2022.

Liberale erhverv – specielle regler

Følgende virksomheder (liberale erhverv) kan som udgangspunkt ikke få godtgjort elafgiften af deres elforbrug:

 • Advokater
 • Arkitekter
 • Bureauer (dog ikke rejsebureauer, turistkontorer og ejendomsadministration)
 • Landinspektører
 • Mæglere
 • Reklamevirksomheder
 • Revisorer
 • Rådgivende ingeniører.

Hvis virksomhederne både har ovenstående aktiviteter og andre aktiviteter, kan virksomhederne få godtgjort en del af elafgiften. Der skal derfor ske en fordeling af forbruget af elektricitet mellem de ovenstående aktiviteter og de andre momspligtige aktiviteter.

Hvis virksomhederne ikke har foretaget en fordeling af forbruget ud fra måling, kan en fordeling som udgangspunkt ske ud fra omsætningen.

Liberale erhverv kan dog få godtgjort elafgiften af den elektricitet, der anvendes til opvarmning af vand, rumvarme og komfortkøling i samme omfang, som de har fradrag
for moms.

Elektricitet anvendt til rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling

Liberale erhverv kan få godtgjort elafgiften for elektricitet, der anvendes:

 • til opvarmning af varmt vand i vandvarmere og varmepumper, 
 • i elektriske radiatorer, strålevarmeanlæg, varmeblæsere, konvektionsovne, varmepumper og lignende anlæg beregnet til rumopvarmning og/eller 
 • til fremstilling af komfortkøling (fx aircondition).

Den andel af elafgiften, som virksomhederne kan få godtgjort, fremgår af bilag 1.

Bemærk, at elforbruget skal være målt.

Midlertidig rumvarme

Liberale erhverv, der anvender elektricitet i rumvarmeaggregater, der midlertidigt placeres i et lokale for at dække et kortvarigt rumvarmebehov, kan ikke få godtgjort afgift af elektricitet.

Elektricitet anvendt til varmetæpper

Virksomheders opvarmning af indgangspartier i fx forretninger og portsluser til lagerlokaler med luftvarme – såkaldte varmetæpper – anses for rumopvarmning, og virksomheder kan få godtgjort elafgiften af elektricitet anvendt hertil.

Elektricitet anvendt til airconditionanlæg

Liberale erhverv kan ligeledes få godtgjort elafgiften af elektricitet, som anvendes til nedkøling i fx klimaanlæg eller airconditionanlæg, når nedkølingen sker af hensyn til de ansattes eller kundernes komfort.

Der vil ikke være tale om elektricitet anvendt til komfortkøling, hvis der sker nedkøling af et rum, hvor der ikke opholder sig medarbejdere, fx serverrum og lignende, samt lokaler, hvor kølingen sker af hensyn til varerne. Der vil dog skulle foretages en konkret vurdering af formålet med køling i det enkelte lokale.


Oversigter over godtgørelse og satser

Nye regler fra 1. januar 2023

Reglerne om liberalt erhverv forventes ophævet med virkning fra den 1. januar 2023. Virksomheder, som tidligere har haft aktiviteter, som kan karakteriseres som liberalt erhverv, kan efter den 1. januar 2023 således få godtgjort afgiften af elektricitet i samme omfang, som de har fradrag for moms på fakturaen på elforbruget – uanset hvad elektriciteten anvendes til.

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Maria Füchsel

Maria Füchsel

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3149

Charlott Boldrup

Charlott Boldrup

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9710

Christian Bering Morsø Windberg

Christian Bering Morsø Windberg

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 2426 5534

Følg PwC