Grøn skattereform: Elafgifter og fossile brændsler

20. oktober 2020

Få indsigt i det nye lovforslag om lempelserne på elafgifter og øget afgifter på fossile brændsler. Download præsentationen og se webcasten snarest.

Den grønne omstilling tager form, og store afgiftsændringer inden for elafgifter og fossile brændsler er på vej i et nyt lovforslag. Lovforslaget er en del af klimaaftalen, som et flertal i Folketinget blev enige om i starten af 2020. 

Med det nye lovforslag kan virksomheder se frem til en lempet elafgift på el til rumvarme, komfortkøling og opvarmning af vand. Lovforslaget omfatter også en ændring af afgiften på fossile brændsler til opvarmningsformål.

Download præsentationen her

loading-player

Playback of this video is not currently available

1

Webinar - Grøn skattereform: Elafgifter og fossile brændsler

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 3945 9463

Lars Koch Vinther

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9457

Simone Marie Høybye

Associate, PwC Denmark

Tlf: 39453189

Følg PwC