Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Webcast: Skab en robust supply chain

Se eller gense webcast og få indblik i, hvilke kapabiliteter og digitale løsninger din virksomhed kan have særligt fokus på, for at gøre din supply chain robust, stabil og transparent.

           

Playback of this video is not currently available

Supply chains rundt om i verden oplever signifikante disruptions og udfordringer i form af uforudsete udsving i udbud og efterspørgsel. En supply chain's robusthed, dvs. evnen til at håndtere risici og konstante forandringer i markeder, er vigtigere end nogensinde før bl.a. set i lyset af COVID-19. PwC har undersøgt flere end 1.600 supply chains verden over. Undersøgelsen viser, at digitalisering har en stor påvirkning på nutidens supply chains, og den digitale udvikling sker hurtigt og med direkte påvirkning på virksomhedernes resultater, supply chain's robusthed og risikostyring.

Få indblik i, hvilke kapabiliteter og digitale løsninger din virksomhed kan have særligt fokus på, for at gøre din supply chain robust, stabil og transparent ved at gense PwC’s webinar fra den 4. maj 2020. Her drøftes og illustreres mulighederne af PwC’s ekspert Bo Dencker, CEO Søren Birn fra medicinalvirksomheden Fertin Pharma A/S og professor Jan Stentoft fra Syddansk Universitet – University of Southern Denmark.

Q&A fra webinaret.

Herunder har vi svaret på de hyppigst stillede spørgsmål under webinaret.

Spørgsmål:
Er det jeres vurdering at corona krisen vil rykke ved de mantraer som pt. hersker - hvor der er altoverskyggende fokus på pris og kvalitet? Kommer der eks. et skift mod øget fleksibilitet og eks. et skift fra sourcing i Kina/Asien til EU?

Svar:
Svaret til dette er meget branche og industribestemt. I tider hvor virksomhederne er presset på omkostninger, kan nogle opleve et større fokus på pris, fordi alle eller flere virksomheder i værdikæden ønsker at omkostningsoptimere for at opnå en større fortjeneste nu hvor omsætningen er reduceret. Hvorvidt om konkurrenceparametrene i din supply chain forandres ift. pris, kvalitet, tid, fleksibilitet kan formentlig godt forventes på en kort horisont, men er mere usikkert på den lange bane. Det kan dog også godt være at flere elementer skal indgå i din konkurrencedygtighed, som kunne være risikostyring, beredskabsplaner, gennemsigtbarhed og agil planlægning. Det væsentlige er at være på forkant med hvad kundernes forventninger og krav er, for så derefter at designe din supply chain derefter.

Spørgsmål:
Hvilke 3 væsentlige forberedelser bør supply chain direktører konkret gøre, hvis de vil gøre sig klar til en forventelig åbning / stigning i demand, og hvad skal de gøre for at forberede sig til en eventuel bølge 2?

Svar:
For det første skal du have et differentieret overblik og forståelse over virksomhedens supply chain og virksomhedens processer. Dette er en forudsætning for at kunne arbejde hen mod en mere robust supply chain. For det andet, bør man intensivere dialogen med kunden og analyser af markedet for at få den nødvendige indsigt i hvorledes efterspørgslen løbende forandres. Man skal måske endda overveje hvorledes man med 3. parts data kan opnå en større indsigt i markedets udvikling. Dette skal videregives til den løbende S&OP process, for at man derefter kan justere sin struktur, kapacitet og ressourcer. For det tredje, bør du sikre læring fra bølge 1 af COVID-19, hvor manglerne og udfordringerne i din supply chain identificeres. Herefter bør hurtige implementeringsforløb igangsættes for at forbedre robustheden.

Spørgsmål:
Kan vi få at vide, hvilke modeller er de mest kritiske at anvende, når man analyserer sin Supply Chain?

Svar:
Der findes rigtig mange supply chain modeller og det er afhængigt af den konkrete problemstilling hvilken model der passer bedst. Overordnet findes der holistiske SCM-modeller og processpecifikke-modeller. De processpecifikke modeller er drevet af en konkret problemstilling indenfor en given proces. Det kunne for eksempel være Kraljic-modellen til at analysere sine leverandører, porteføljemodeller til at analysere sine kunder og produktsortiment, eller risikomodeller til at spotte potentielle svagheder. For de holistiske modeller har vi I PwC rigtig god erfaring med bl.a. SCOR-modellen (supply-chain-operations-reference model), som har processerne plan-source-make-deliver-return som kerneprocesser. I PwC har vi et supply chain assessment værktøj hvor vi kan benchmarke supply chain performance op mod en database på mere end 2000 virksomheder, for derefter at estimere både potentiale og forbedringstiltag til at opnå potentialet.

Spørgsmål:
Forstår jeg det korrekt, når du foreslår at supplier-mappe alle leverandører helt til 'tier 3'? Eller hvordan skal jeg ellers finde ud af om mine 'leverage' leverandører har 'bottleneck' underleverandører?

Svar:
At mappe hele leverandørnetværket kan være en kompleks opgave og en fuld mapping vil nødvendigvis ikke give den tilsigtet værdi ift. de ressourcer det kræver. Typisk vil en mere selektiv tilgang være fordelagtig, hvor du identificerer de vigtige og kritiske leverandører og leverandørkæder (A-leverandører eller A-komponenter til produktionen) for så at opnå en større gennemsigtbarhed, samt en målrettet strategi og tilgang for disse kritiske leverandørkæder. Så kan man med fordel gennemgå sine kritiske leverandører/komponenter for så at gå i dialog med disse for bedre at forstå hvordan deres supply chain er designet og hvordan det kan påvirke jer som virksomhed. 

Kontakt os

Bo Dencker

Partner, Operations Consulting, PwC Denmark

Tlf: 4075 3999

Følg PwC