Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Finanskonferencen 2021

Den 30. september 2021, Hellerup

Digitalisering i den finansielle sektor, som er i forandring og konstant bevægelse

Dato

Torsdag den 30. september 2021

Tid

kl. 8:30-12:15

Sted

PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

På årets Finanskonference dykker vi ned i nogle af de forandringer og teknologier, der driver det strategiske digitaliseringsarbejde i den finansielle sektor, og vi vil også dele dugfriske opdateringer fra regeringens digitaliseringspartnerskab.

Bliv klogere på, hvordan brugen af digitalisering og data kan være et led i at vinde nye kunder samt forbedre og personliggøre kundeservice med fokus på den enkelte kundes behov og adfærd. Vi sætter også fokus på, hvordan virksomhedsopkøb og frasalg har påvirket kunderne, digitaliseringsstrategien og de tilknyttede tiltag. Endeligt får du indblik i digitaliseringsudviklingen hos to webbanker fra USA og Norden.

Med en virkelighed der er præget af stadig accelererende digitalisering, omfattende compliancekrav, nye aktører og teknologier samt et ønske om en stadig mere omkostningseffektiv drift, kan du glæde dig til at møde:

  • Philippa Girling, CRO, Varo bank
  • Rasmus Werner Nielsen, Group CEO, Alm. Brand
  • Martin Præstegaard, Vice- og finansdirektør, ATP
  • Lars Malmberg, Viceadministrerende direktør, BEC Financial Technologies
  • Camilla Holm, Koncerndirektør for kundevendte funktioner, PFA
  • Christian Baltzer, CEO, Codan Forsikring A/S
  • Anders Hartlev, Bankdirektør, Lunar

Målgruppe

Konferencen er målrettet direktører, økonomidirektører-/chefer og it-chefer i den finansielle sektor. Vi forbeholder os retten til at tildele pladser efter målgruppen.

Indlægsholdere

Philippa Girling

CRO, Varo bank

Christian Baltzer

CEO, Codan

Anders Hartlev

Bankdirektør, Lunar

Martin Præstegaard

Vice- og finansdirektør, ATP

Rasmus Werner Nielsen

Group CEO, Alm. Brand

Pernille Enggaard
Pernille Enggaard

Facilitator

Camilla Holm

Koncerndirektør for kundevendte funktioner, PFA

Lars Malmberg

Viceadministrerende direktør, BEC

Program

8:30 - Velkomst (PwC)

v. Niels Larsen, partner, Financial Services, PwC

8:35 - New kind of bank (Varo Bank)

by Phillippa Girling, Chief Risk Officer, Varo Bank

Varo Bank is an ‘all-digital bank’. Look forward to hear about Varo Bank’s vision and business model, and how digitalisation has influenced this. You will also get insigths about how to manage risks in innovation, why a growth mindset to digital risk taking is important, and how to make AI/ML your superpower.

9:05 - Regeringens Digitaliseringspartnerskab: Anbefalinger der relaterer til finanssektoren (ATP)

v. Martin Præstegaard, vice- og finansdirektør, ATP

Regeringen har nedsat et Digitaliseringspartnerskab, som arbejder på at levere anbefalinger til, hvordan Danmark og danske virksomheder kan udnytte digitaliseringen. Anbefalingerne vil blive fulgt op af en ny og samlet digitaliseringsstrategi fra regeringen. De anbefalinger, som relaterer til finanssektoren, vil her blive præsenteret.

9:30 - Modernisering af traditionsrig dansk forsikringskoncern (Alm. Brand)

v. Rasmus Werner Nielsen, Group CEO, Alm. Brand

Hør Rasmus Werner Nielsen fortælle om Alm. Brands banksalg, og hvordan dette strategisk giver adgang til langt flere kunder, hvordan påvirker det kulturen og ikke mindst hvad med digitaliseringsagendaen?

10:00 - Pause

10:20 - TechUp – Winning customers (BEC)

v. Lars Malmberg, Viceadministrerende direktør, BEC

I foråret 2021 lancerede BEC Financial Technologies omfattende forandringer under overskriften ”TechUp – Winning customer”, der markant forenkler organisation og processer. De store forandringer i en af Danmarks største fintech-virksomheder er en oprustning til en virkelighed præget af stadig accelererende digitalisering, omfattende compliancekrav, nye aktører og et stigende pres fra pengeinstitutterne for en stadig mere omkostningseffektiv finansteknologi.

10:45 - Sådan bygger vi en anden bank til moderne kunder (Lunar)

v. Anders Hartlev, Bankdirektør, Lunar

Den nordiske udfordrerbank Lunar bygger en moderne bank fra bunden for at ændre måden at kunderne sparer op, forbruger og investerer på. Få indsigt i, hvordan Lunar skaber et finansielt power house på tværs af Norden.

11:10 - Digitalt kundeengagement og PFA’s samfundsansvar(PFA)

v. Camilla Holm, Koncerndirektør for kundevendte funktioner, PFA

PFA har udviklet en unik algoritme, der baseret på kundens data giver personlige anbefalinger og ændringsforslag til dækning, opsparing mm. Kunden får dermed et relevant overblik, der ansporer dem til at træffe relevante beslutninger. Samtidig giver dette nye muligheder for at skalere den traditionelle, personlige rådgivning og service.

11:35 - Codans digitaliseringsrejse (Codan)

v. Christian Baltzer, CEO, Codan Forsikring A/S

Codan er kommet langt på sin digitaliseringsrejse. Codan er startet med at digitalisere de situationer, som har størst betydning og giver mest nærvær for vores kunder - nemlig, når en skade rammer. Her hjælper Codan kunderne på en individuel og relevant måde, som passer præcist til deres situation. Vi ser på de muligheder, der ligger inden for brugen af data , AI/ML, Cloud, Quantum Computing og ikke mindst den digitale transformation, så er ambitionerne meget høje.

12:05 - Afrunding og tak for i dag (PwC)

Dato

Torsdag den 30. september 2021

Tid

kl. 8:30-12:15

Der vil være åben for registrering og forplejning 30 min. før start.

Sted

PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Forhold vedr. COVID-19

I PwC lægger vi stor vægt på at passe godt på vores relationer, og rammerne for fysiske events vil naturligvis følge myndighedernes retningslinjer vedr. COVID-19. Læs om vores retningslinjer her.

Kontakt os

Niels Larsen

Partner, Financial Services, PwC Denmark

Tlf: 2022 2033

Christian Fredensborg Jakobsen

Partner Financial Services, PwC Denmark

Tlf: 3945 3049

Christina Maksimoski

Senior Associate, Financial Services, PwC Denmark

Tlf: 3945 9597

Simone Marie Høybye

Associate, PwC Denmark

Tlf: 39453189

Følg PwC