Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Nordic Battle of Treasury - Bank Transaction Reconciliation

Få inspiration til hvordan du forbedrer det daglige likviditetsoverblik og matche bankens posteringer i realtid.

(English version in the bottom of page)

Få inspiration til hvordan du forbedrer pålideligheden og forudsigeligheden af dit likviditetsforecast. I webcasten giver vi råd til hvordan du undgår besværlige og manuelle processer i forbindelse med matching af balancer på bankkonti og posteringer i ERP systemet. 

De deltagende leverandører er:

Nomentia - Reconciliation

Automatisér og strømlin bank transaktionsprocessen med automatisk kodning og kategorisering for et hurtigere månedsluk.

FIS - Intellimatch

Gør brug af automatisk reconcilieringsværktøj der centralt sporer dataintegritet og reconcilieringsprocessen på en simpel måde for brugeren.

Serrala - Alevate CashApp

Gør det muligt at forbedre cash management forretningen fra format identifikation til betalingsmatching, reconciliering og rapportering med Serrala Alevate CashApp.

 

English version

Get inspiration on how to improve the reliability and predictability of your liquidity forecast? In the webcast we give advice on how to avoid cumbersome and manual processes in connection with matching balances on bank accounts and entries in the ERP system?

The three vendors are:

Nomentia - Reconciliation

Streamline and automate bank transaction processing with automated coding and categorization for faster month-end closing.

FIS - Intellimatch

Make use of an automated reconciliation tool that centrally tracks data integrity and reconciliation processes, simplifying the user experience.

Serrala - Alevate CashApp

Improve cash application, from format identification to payment matching and reconciliation to reporting with Serrala Alevate CashApp.

Playback of this video is not currently available

52:59

Financial Services Data & Systems

Data & Systems udfører rådgivning i krydsfeltet mellem de finansielle fagområder og systemer, data warehouse samt myndighedsrapportering.

Læs mere om vores ydelser

 

Kontakt os

Casper Borly

Director, Financial Services, PwC Denmark

Tlf: 2098 6820

Thomas Leth Jensen

Manager, PwC Denmark

Tlf: 3945 3759

Andreas Gulløv Widding

Manager, Financial Services, PwC Denmark

Tlf: 3945 3872

Følg PwC