Webinarrække: Bæredygtighed i 2021

Få indsigt i aktuelle tendenser, udfordringer og muligheder inden for bæredygtighed, der kan have betydning for din virksomhed. Tilmeld dig et eller flere webinarer.

Dato

Februar, marts, april og juni 2021

Tid

Kl. 13.00-14.00

Sted

Online event

Hold dig fagligt opdateret om aktuelle tendenser, væsentlige udfordringer og muligheder inden for bæredygtighed, når det passer dig.

På denne webinarrække får du praktisk viden og gode råd, om hvilke overvejelser din virksomhed bør gøre sig i sin bæredygtige omstilling.

I webinarrækken stiller vi skarpt på forskellige tværfaglige emner inden for omstillingen til en mere bæredygtig fremtid. Det er blandt andet emner som rapportering, klimaudfordringer, supply chain, økonomisk aktivitet, aktuel lovgivning og meget mere med afsæt i en bæredygtig omstilling.

Du får indsigt i de nyeste tendenser, udfordringer og muligheder med perspektiver og viden fra industriledere og PwC's eksperter.

Webinarrækken er en fleksibel mulighed for dig at holde dig fagligt opdateret på farten og uafhængigt af sted. Det vil være muligt at stille spørgsmål under webinarerne.

Læs mere om det enkelte webinar nedenfor og tilmeld dig et eller flere. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Rapportering om bæredygtighed - opbrud og nybrud (afholdt)

Mens vi alle har haft travlt med at færdiggøre rapporteringen for 2020, er der sket meget på feltet, som får betydning for, hvordan vi gør det endnu bedre i år. I denne webcast får du inspiration til de overvejelser, du bør gøre dig. Vi giver dig overblik over trends og nye initiativer på den internationale scene og et bud på, hvad det vil betyde for rapporteringen for 2021 og fremad.

Hvilke standarder skal vi følge? Hvordan rapporterer vi om Verdensmål? Om klimarisici? Integreret? I webcasten giver vi indblik i, hvordan vi i PwC ser udviklingen, og hvad der giver størst værdi.

Download præsentationen her

Webcasten vil være tilgængelig snarest.

Afmystificering af Scope 3-emissioner

Dato: Torsdag den 25. marts 2021 kl. 13.00.

For mange virksomheder er Scope 3 den største kilde til emissioner. Samtidig er det her, at der opstår flest udfordringer særligt i forhold til opgørelse og håndtering. På dette webinar får du indsigt i, hvordan Scope 3-emissioner bør defineres, hvordan de kan måles og reduceres. Det er et krav for mange virksomheder at opgøre og rapportere Scope 3-emissioner for at kunne få godkendt målsætninger, der er relateret til CO2-emissioner som 'science-based-targets'. På dette webinar får du indsigt i, hvordan jeres virksomhed kan arbejde med Scope 3-emissioner, og hvordan disse krav kan implementeres.

Målgruppe: Webinaret er relevant for dig, der har ansvaret for strategi og rapportering inden for bæredygtighed og klima.

 

Vejen til bæredygtig acceleration - datadreven og robust forsyningskæde i et globalt lys

Dato: Onsdag den 28. april 2021 kl. 13.00

På dette webinar stiller vi skarpt på en robust forsyningskæde. På baggrund af en datadrevet model præsenteres du for konkrete muligheder for at implementere målrettede forbedringer inden for bæredygtighed i en mere og mere kompleks global forsyningskæde. Vi giver indblik i bæredygtighedsperspektiverne i at arbejde med en digital model for end-to-end forsyningskæder, der gør det muligt for virksomheder at analysere potentialer for optimering, harmonisere data på tværs funktionelle siloer og automatisere beslutningsprocesser.

Du får også indsigt i, hvordan man kortlægger sit globale CO2-fodaftryk i forsyningskæden og i simuleringsscenarier om reduktion af det globale CO2-aftryk samtidig med, at man inddrager indvirkninger på kundeservice og de samlede omkostninger i forsyningskæden. Endeligt viser vi, hvordan man forbedrer sin performance i indkøb ved at konceptualisere og inkludere analyser af sit C02-aftryk i sin sourcingstrategi.

Målgruppe: Webinaret er relevant for dig, der er CPO, CFO, COO, CIO, CTO og/eller er ansvarlig for indkøb eller forsyningskæden i virksomheden. Webinaret er særligt rettet mod virksomheder, som har en global forsyningskæde og produktions- eller servicevirksomheder.

 

Ny entydig definition af bæredygtighed med EU's taksonomi

Dato: Torsdag den 17. juni 2021 kl. 13.00

Med EU’s taksonomi får både investorer, virksomheder og finansielle institutter for første gang et fælles sprog til at identificere økonomiske aktiviteter som bæredygtige.

Taksonomien er en forordning, der gælder i hele EU og vil have betydning for forståelsen af bæredygtighed i hele verden. Taksonomien fastlægger definitionen af bæredygtighed (teknisk set en klassificeringsramme) på tværs af en bred vifte af industrier og sætter krav, som virksomhedsaktiviteter skal opfylde for at blive betragtet som bæredygtige.

På webinaret vil vi introducere Taxonomien, dets lovkrav og dets miljømål:

  • modvirkning af klimaændringer 
  • tilpasning til klimaændringer 
  • bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
  • omstilling til en cirkulær økonomi 
  • forebyggelse og bekæmpelse af forurening
  • beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer.

Webinaret vil berøre” princippet om ikke at gøre væsentlig skade”, samt tage udgangspunkt i flere cases om hvordan både virksomheder og finansielle institutter kan bruge taksonomien indenfor en række industrier, herunder eksempelvis finans, energi og fast ejendom.

Målgruppe: Webinaret er relevant for bestyrelser, driftsdirektører, Sustainability og ESG VP/Managers samt head/VP inden for diversitet og inklusion.

 

Kontakt os

Paula Løve Aaes

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 3945 3299

Simone Marie Høybye

Associate, PwC Denmark

Tlf: 39453189

Følg PwC