Kom på forkant med fremtidens krav og muligheder inden for bæredygtighed

Se eller gense aktuelle webcasts.

Aktuelle tendenser, væsentlige udfordringer og muligheder inden for bæredygtighed - faglig opdatering, når det passer dig.

I denne række af webcasts får du praktisk viden og gode råd, om hvilke overvejelser din virksomhed bør gøre sig i sin bæredygtige omstilling. Du får indsigt i tværfaglige emner som rapportering, klimaudfordringer, data, skat og moms samt aktuel lovgivning i både Danmark og EU. 

Se eller gense aktuelle webcasts


Playback of this video is not currently available

56:17

Første EU-taksonomi-alignment rapportering står for døren – er du klar?

Finansielle virksomheder har indtil nu alene skulle offentliggøre, hvor stor en andel af deres samlede aktiviteter, der potentielt kunne leve op til EU-taksonomiforordningen (taxonomi-eligibility). Det ændrer sig fremadrettet, hvor finansielle virksomheder fra 2024 bliver underlagt den fulde rapportering under taksonomiforordningens artikel 8 og skal opgøre, om de omfattende økonomiske aktiviteter også lever op til kravene for at være miljømæssigt bæredygtig (taxonomi-alignment). Oplysningsforpligtelserne under taksonomiforordningens artikel 8 (”Gennemsigtighed for virksomheder i ikkefinansielle redegørelser”) har indtil nu vist sig at være udfordrende, og flere aspekter af dens implementering i praksis er stadig uafklaret.

I denne webcast får du et overblik over de kommende KPI'er for bæredygtighed, der skal rapporteres på fra 2024 og med et særligt fokus på asset management.


Kend jeres klimarisici

Klimaændringer har konsekvenser for de fleste virksomheder, og det er derfor nødvendigt at kende de risici samt muligheder, dette indebærer. Ved analysering af klimarelaterede påvirkninger og risici samt muligheder er der grundlag for at opnå meningsfulde beslutninger, mindske virksomhedens påvirkning af klimaet, minimere fremtidige klimarelaterede risici og gribe klimarelaterede muligheder. Denne analyse kan desuden dokumenteres som en del af de kommende rapporteringskrav i CSRD. 

I webcasten kan du blive klogere på klimarelaterede risici, og hvordan du kan afbøde dem. Vi kommer ind på emner som SBTi og scenarieanalyse, og hvad der forventes for at leve op til de fremtidige rapporteringskrav.

Playback of this video is not currently available

59:01


Playback of this video is not currently available

59:10

Ladestandere - de moms-, afgifts- og skattemæssige regler

Som led i den grønne omstilling etablerer flere virksomheder ladestandere til firma-, medarbejder- og kundebiler. Det er med til at understøtte den vigtige klimaindsats. I webcasten kan du blive klogere på, hvilke moms-, afgifts- og skattemæssige regler du skal være opmærksom på, hvis din virksomhed står over for en sådan indsats. Vi gennemgår bl.a. faldgruber ved etablering af ladestandere samt regler om beskatning, moms og afgifter.

Download præsentationen


Styrk din virksomhed gennem det gode ESG-arbejde

I denne webcast får du som SMV inspiration til, hvordan din virksomhed bedst kommer i gang med at efterleve kravene i CSRD, og hvordan du kan identificere de områder i direktivet, der passer bedst til din virksomhed. Du får også indblik i en kort trin-for-trin-guide til at komme i gang med bæredygtigheds- og ESG-arbejdet. Vi sætter også fokus på aktuelle emner som modenhed, handlingsplan og klimaregnskab. Hør også om arbejdet med ESG og rapportering i virksomheden Blue Lobster.

Download præsentationen

Playback of this video is not currently available

57:03


Playback of this video is not currently available

52:34

Ladestandere og solceller i den offentlige sektor - skattemæssige regler

Som led i den grønne omstilling opsætter flere offentlige virksomheder og institutioner solceller og/eller ladestandere til firma-, medarbejder- og personbiler. I denne webcast gennemgår vi, hvilke afgifts-, moms-, skatte- og personskattemæssige regler du skal være opmærksom på, hvis din virksomhed eller institution står over for en sådan indsats. Vi gennemgår bl.a. faldgruber ved etablering af solceller og ladestandere samt regler om beskatning, moms og afgifter.

Download præsentationen


Vær på forkant med de nye krav til ESG-rapportering: Få indblik i de bedste cases

ESG-rapportering bliver en afgørende del af virksomheders årsrapporter som følge af EU’s nye Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Uanset om din virksomhed er nybegynder eller ekspert inden for ESG-rapportering, er der inspiration at hente. I denne webcast får du indsigt i arbejdet med afgørende områder af ESG-rapportering i virksomheders årsrapporter og Novo Nordisk giver et indblik i rapporteringen.

Download præsentationen

Playback of this video is not currently available

59:29


Playback of this video is not currently available

58:23

Sæt skub i din bæredygtige virksomhedsstrategi

Regulering inden for ESG og ændrede markedsvilkår og forbrugeradfærd påvirker måden, vi arbejder på, samarbejder med omverden og agerer som virksomhed. Brugen af teknologi har en afgørende betydning for at lykkes under de nye vilkår.

I denne webcast får du praktisk viden og værktøjer til, hvordan teknologi kan være med til at accelerere jeres bæredygtige forretningsstrategi, og hvordan I transformerer jeres virksomhed.

Download præsentationen


Etablering af en effektiv operationel model og governance for ESG-rapportering

I denne webcast kan du blive klogere på, hvordan man etablerer og operationaliserer en model og governance, der understøtter god rapportering og effektiv overvågning på tværs af mange nøgleinteressenter. 

Du vil bl.a. få indsigt i eksempler på rapporterings- og overvågningsmekanismer, fælles udfordringer og svar samt få en introduktion til, hvordan man kan udnytte interne kontroller til at understøtte effektiv monitorering.

Download præsentationen

Playback of this video is not currently available

58:38

Kontakt os

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG og Sustainability-ydelser, København, PwC Denmark

2334 6283

E-mail

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, København, PwC Denmark

5135 7562

E-mail

Thomas Nygaard

Partner, Risk Assurance, København, PwC Denmark

3093 6375

E-mail

Jesper Andersen

Partner, Head of Data Intelligence, København, PwC Denmark

2264 3003

E-mail

Simone Marie Høybye

Senior Event Associate, PwC Denmark

3945 3189

E-mail

Følg PwC