Information vedr. COVID-19 til arrangementer

Vi har genoptaget vores fysiske arrangementer i PwC, og det er naturligvis vigtigt for os, at du føler dig i gode hænder. Vi følger myndighedernes retningslinjer og har foretaget en række tiltag for at sikre trygge rammer. Få svar på dine spørgsmål her:

Spørgsmål & Svar

Hvordan skal jeg forholde mig ved ankomst?

Du melder dig i receptionen, her er der adgang til håndsprit samt afstandsmarkeringer.

Hvor mange deltagere er der på arrangementet?

På PwC’s arrangementer er der varierende deltagerantal og max 200 deltagere. Borde og placeringer er opsat, således at der er min. 2 kvm pr. deltager. Øvrige opholdsarealer til pauser og forplejning er dimensioneret til at kunne rumme vores deltagere, så der er 4 kvm pr. deltager.

Hvordan sikrer I, at jeres lokaler er tilstrækkeligt rengjorte?

Lokalerne rengøres på vandrette kontaktpunkter samt borde og stole flere gange dagligt.

Er der taget særlige hensyn i fællesområder?

Både lokalerne og øvrige opholdsarealer til pauser og forplejning er dimensioneret til, at vores deltagere kan opholde sig forsvarligt. Det er også muligt at gå udenfor i pauserne. På alle fællesområder sprittes alle kontaktpunkter af flere gange dagligt. Der er i øvrigt håndsprit og informationsopslag tilgængeligt.

Hvordan er forholdene med rengøring og afspritning?

Alle kontaktpunkter afsprittes flere gange dagligt, og der er en daglig grundig rengøring i alle områder. Der er i øvrigt håndsprit og sprit aftørring tilgængeligt ved alle lokaler.

Hvordan håndteres materialer?

Deltagere opfordres til selv at medbringe pc, blok og kuglepen til evt. noter. Øvrige evt. materialer fra arrangementer holdes digitalt.

Hvad gør I med forplejningen?

Al forplejning er indpakket og portionsanrettet, og vand vil være på flasker. Kaffe og te kan hentes i vores fællesområde, hvor der er afstand markeret.

Er det muligt at holde pause udenfor?

Ja, det er muligt at gå udenfor foran PwC’s kontorer og evt. terrasser.

Hvad gør I med eventuelt gruppearbejde?

Alle arrangementer er tilpasset, således at det hovedsageligt foregår i plenum eller breakout sessioner og overholder afstandskrav.

Får jeg som deltager løbende information?

Du vil modtage en mail med praktisk information ca. 1 uge inden arrangementet.

Skal jeg være opmærksom på noget som deltager og tage specielle hensyn?

Praktiske informationer bliver fremsendt til dig inden arrangementet. Alle lokalerne er forsynet med håndsprit, sprit aftørring og informationsopslag om de generelle råd fra Sundhedsstyrelsen. Vores personale og undervisere fra PwC er instrueret i at opretholde og guide deltagerne i forhold til retningslinjerne.

Hvad skal jeg gøre ved sygdom eller symptomer på sygdom?

Hvis du føler dig sløj eller har symptomer på COVID-19, skal du blive hjemme. Læs mere på www.coronasmitte.dk.

Hvad skal jeg gøre, Hvis jeg deler husstand med en, som er syg eller har symptomer på sygdom?

Deler du husstand med en person, som er sløj eller har symptomer på sygdom, bør du blive hjemme. Du er velkommen til at deltage på arrangementet, hvis personen har været symptomfri i 48 timer.

Hvad gør I, hvis jeg eller andre bliver syge på arrangementet?

Hvis du eller andre får symptomer på COVID-19 følger vi myndighedernes retningslinjer. Læs mere på www.coronasmitte.dk.

Kan man følge arrangementet online, hvis man ønsker det?

Det vil variere, hvorvidt PwC’s fysiske arrangementer også afholdes online.

Kontakt os

Paula Løve Aaes

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 3945 3299

Følg PwC