Hvordan gik det egentlig med den sky?

Flere og flere såvel danske som internationale virksomheder har de seneste ti år i stigende omfang set fordelene ved den kraftigt voksende vifte af cloud-baserede tjenester. Derfor må det være på sin plads at få konsolideret nogle af de erfaringer, som er gjort i mere eller mindre formelle evalueringer – hvad enten disse er sket i specifik rapportering eller i mere uformelle rammer i såvel it-afdelingen som på ledelsesgangene rundt omkring i Danmark.

Det er tid til at stille og derefter forsøge at besvare nogle af de åbenlyse spørgsmål:

 • Forstod vi konsekvensen af vores beslutning?
 • Hvad har vi lært?
 • Var den sky dybest set noget for os?
 • Opnåede vi det, vi gerne ville?

Cloud-computing er i sin bredeste forstand et forstyrrende element i den velkendte it-verden, fordi den på mange afgørende måder har ændret vores handlerum, kompetencekrav, leverandørstyring mv.

Det skelsættende ved at gå i skyen er først nu ved at gå op for rigtigt mange interessenter på både bruger-, leverandør- og it-niveau. Dette gælder for den basale serviceleverance såvel som for de mere udfordrende og komplekse vinkler på cloud-serviceleverancen.

Nogle af de væsentlige omdrejningspunkter, som bør vendes er:

 • Nyt kontrolparadigme
  Den interne kontrol vil potentielt blive minimeret, men gør det nødvendigvis noget, hvis dem, der overtager kontrollen er bedre til det end os?
 • Kompetenceudfordringen
  Vi må se i øjnene, at mange af vores nuværende it-kompetencer skal opgraderes eller suppleres med folk med specifik erfaring, uddannelse og viden om leverandørstyring, serviceleverance-verificering mv.
 • IT-management på den nye måde
  Service-delivery-management bliver sandsynligvis ”det nye sort” i stedet for tekniske eksperter med ”fingrene nede i suppen”. Det er leverandørens ansvar. Hvor meget skal vi selv håndtere, og hvad har vi ladet vores ”trusted cloud partner” tage sig af?
 • Ændring i exit-strategi
  Lad os være realistiske: Ikke alle forhold varer evigt. Fik I tjekket mulighederne for at fortryde, inden I satte pennen på papiret?
 • It-indkøb – fra papkasser til it-procurement
  Det stiller helt nye krav til it-indkøb og -sourcing, når vi nu køber ”as-a-service” i stedet for at købe jern til serverrummet.
 • Sikkerheden genovervejes
  Der skal opbygges og udvikles en forståelse for, at man er nødt til at spille en aktiv og afgørende rolle i beskyttelsen af sine data, og hvordan disse tilgås i rammerne af en dokumenteret relation med cloud-udbyderen.
  Kunne det tænkes, at sikkerheden faktisk er bedre sikret hos cloud-leverandøren end hos jer selv?

Spørgsmålene er mange og komplekse, men de kan adresseres på en forsvarlig måde, og der sidder folk i PwC’s Consulting-afdeling, som er klar til at hjælpe med det. Lad os tage en uforpligtende dialog.

Kontakt os

Thomas Dalager
Senior advisor
Tlf: 3945 9348
E-mail

Følg PwC