Ny bekendtgørelse om samfundsansvar, det underrepræsenterede køn og fondes rapportering om god fondsledelse og uddelingspolitik

Erhvervsstyrelsen har udsendt ”Bekendtgørelse om offentlig-gørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven”, som bl.a. præciserer krav til redegørelser for samfundsansvar, det underrepræsenterede køn og fondes rapportering på deres hjemmeside om god fondsledelse og uddelingspolitik, når redegørelserne placeres uden for ledelsesberetningen

Kontakt os

Frederik Bo Rementorp

Manager, PwC Denmark

Tlf: 3945 3010

Martin Kristensen

Senior Manager, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3683

Følg PwC