Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Vi skal kunne mere end at kode


Af Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC

I en leder fra den 9. februar lancerer Børsen sin egen kodeskole for at løfte den digitale dagsorden og for at sætte fokus på, at for få læser it-fag, kodning og programmering. Tiltaget er vigtigt, for vi bør sætte digitalisering højt på agendaen, samtidig skal der også andre kompetencer til, hvis de danske virksomheder skal kunne udnytte det fulde potentiale af den teknologiske udvikling til at skabe vækst og arbejdspladser.

En ny pulsmåling med svar fra 600 danske erhvervsledere understreger, at erhvervslederne finder det helt afgørende, at Danmark tager den digitale førertrøje, og at virksomhederne har adgang til arbejdskraft med de rette digitale kompetencer. De mener desuden, at en række tiltag bør iværksættes for at sikre, at det i fremtiden er nemmere for virksomhederne at få adgang til de kompetencer, de har brug for.

De mener først og fremmest, at der bør uddannes flere kandidater med teknisk viden, som samtidig også har forretningsforståelse og strategisk forståelse (det svarer 42 %). Dernæst prioriterer erhvervslederne, at der bør være mere fokus på digitalisering i folkeskolen (39 %), og at der er brug for en uddannelsesreform med fuldt fokus på digitale kompetencer og digitalt lederskab (31 %) samt at det sikres, at Danmark er et attraktivt land at arbejde i for udenlandsk arbejdskraft (31 %).

Uddannelse og kompetencer er altså én side af sagen, men hvis Danmark skal være førende inden for digitalisering i fremtiden, prioriterer erhvervslederne særligt, at der er en optimal digital infrastruktur i Danmark, og at lovgivningen skal tilpasses den digitale udvikling. Derfor bør der fx rettes fokus på, hvordan man kan indtænke digitalisering i al ny lovgivning. Digitalisering bliver i stigende grad en fast og integreret del af dansk erhvervsliv, og hvis Danmark skal indtage en førerposition inden for brugen af nye teknologier, er det afgørende for erhvervslederne, at rammerne er på plads.

PwC’s pulsmåling viser desuden, at der er et behov for at give særligt SMV’erne viden, inspiration og de rigtige rammer for at komme i gang med den digitale omstilling. Hele 40 % af de små virksomheder svarer, at de slet ikke forventer at foretage investeringer i ny teknologi og/eller digitalisering i løbet af de næste tre til fem år mod blot 1 % af de store virksomheder og 7 % af de mellemstore. Desuden svarer hele 81 % af de store virksomheder, at det er vigtigt for deres virksomhed, at Danmark bliver førende inden for digitalisering, mens det blot er 45 % af de små virksomheder og 76 % af de mellemstore.

Der er således store forskelle blandt de store og små virksomheder, når det gælder digitalisering. Derfor ligger der en klar opgave i at løfte kendskabet til fx Internet of Things, kunstig intelligens og 3D-print samt mulighederne i de nye teknologier – særligt over for SMV’erne, da det må forventes, at meget få virksomheder forbliver uberørte af den digitale revolution.

Børsens kodeskole er derfor et godt tiltag til at løfte den digitale dagsorden, mens vi venter på, at erhvervsministeren i det sene forår vil fremlægge regeringens samlede digitale vækstplan, hvor vi håber, at en tilpasning af lovgivningen til den digitale virkelighed, en optimal digital infrastruktur og adgang til arbejdskraft med de rette digitale kompetencer er helt centrale elementer.

Ovenstående kronik blev bragt i Børsen den 16. februar 2017.

Kontakt os

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3232

Følg PwC