Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Robotics: Konkrete muligheder og udfordringer

02/02/18

Mange virksomheder – på tværs af brancher – anvender, investerer i eller planlægger at investere i robotics. Efterhånden som markedet for robotics vokser, er flere og flere bestyrelser nødt til at sætte sig ind i, hvordan denne teknologi eventuelt kan påvirke deres virksomhedsstrategi.

Her er RPA (Robotic Process Automation) den grundlæggende og mest udbredte teknologi.

Et kommende boom?

Med en forventet stigning på over 26 % i salget for 2019 vokser markedet for robotics globalt set. Denne fremgang underbygges også af PwC’s research af digital IQ, hvor næsten 15 % af alle virksomhedsledere giver udtryk for, at de i dag foretager betydelige investeringer i robotics, og hvor næsten en tredjedel fortæller, at de forventer at gøre det inden for de kommende tre år.

Forstå robotics

Robotics får mange til automatisk at tænke på produktionsrobotter, som fx anvendes i bilindustrien, men sandheden er, at der også findes robotter i en række andre brancher, såsom service, landbrug og kundeservice samt i finansielle virksomheder. Og hvad angår de sidste to, er der ikke længere tale om fysiske robotter, men softwarerobotter, som har automatiseret trivielle og ensformige opgaver, der indtil for nylig var forbeholdt mennesker.

Det er software, der kan automatisere forskellige opgaver: kundeinteraktioner (chatbots), regeldrevne transaktionsprocesser (Robotic Process Automation – RPA) og transaktionsprocesser, der kræver menneskelig indblanding (Robotic Desktop Automation) eller endda bearbejdning af ustrukturerede data (AI/NLP). Robotics kan dermed revolutionere leverancer fra alle slags virksomheder inden for alt lige fra produktion til økonomi.

RPA er den grundlæggende og mest udbredte teknologi

RPA-teknologien kom på markedet for flere år siden, men den er først nu for alvor begyndt at blive implementeret i virksomhederne. Teknologien gør det muligt at oprette forbindelse mellem it-applikationer og databaser samt gentage handlinger, der traditionelt blev udført af mennesker: skærmnavigation, klik med musen, copy-paste, internetsøgninger mv.

Det gør det muligt at automatisere processer, som hidtil kun har været automatiske ved hjælp af ustabile makroer eller tunge softwareintegrationer.

Gevinsten ved robotics

Robotter arbejder døgnet rundt, eller hvornår virksomheden konkret ønsker, at de skal arbejde. Robotter kan fx arbejde om natten med de gentagelsesprægede opgaver, og i løbet af dagen kan operatører så håndtere de elementer, som kræver menneskelig involvering. Og dette kan skaleres løbende.
Robotter laver ingen fejl, hvis de er programmeret rigtigt, hvilket betyder, at processerne bliver fejlfrie. Læs mere og PwC's Data factory

Der er ingen besværlig it-implementering eller integration med eksisterende software. Robotten arbejder med samme brugerflade som operatøren.
Når softwaren er implementeret, vil virksomheden kunne fastlægge og udvikle flere måder at automatisere på. Robotter fremmer compliance, standardisering og harmonisering, og der er ikke mulighed for, at operatørerne udvikler deres egne arbejdsmetoder. Ved at implementere RPA sikrer virksomheden desuden, at processerne er veldokumenterede.

Frem for at have kvalificerede medarbejdere, der udfører trivielle regelbaserede opgaver, kan disse nu fokusere på opgaver, som kræver beslutningstagning, og som er med til at forbedre og udvikle processen løbende.

Alt dette med et hurtigt afkast, som oftest kan ses inden for 3-6 måneder, og som kræver begrænset mobilisering af it-afdelingen.

Eventuelle ulemper? Robotics kræver styring og strategi – det er ikke til ’plug and play’

PwC Danmark har i 2017 foretaget en kvalitativ undersøgelse, hvor de største og mest indflydelsesrige virksomheder på det danske marked er blevet udspurgt om deres oplevelser med RPA.

Den overordnede konklusion var her, at det reelt er mere udfordrende at implementere RPA end forventet. Hvor implementeringen og høsten af ’lavthængende frugter’ kan være nemt opnåelige, kræver de yderligere gevinstrealiseringer konkrete forandringer i organisationen, oprettelse af et ’Centre of Excellence’ og en klar definition af ejerskab og strategi. Governance-strukturen er dermed vigtig.

Ellers risikerer virksomhederne at implementere en række automatiske lappeløsninger, som typisk vil forsvinde igen med tiden.

Vores anbefalinger til en vellykket implementering:

 • Kend virksomhedens processer. Hav overblik over de manuelle processer, og husk at dokumentationen heraf er afgørende for, om automatiseringsprojektet bliver vellykket.Sørg bl.a. for at have overblik over almindelige data på tværs af dokumenter, e-mails og systemer virksomhedens databaser. PwC’s GDPR Scanner hjælper dig med at monitorere datakilder samt sikre overholdelse af GDPR-reglerne.
 • Start i det små. Begynd ikke med store automatiseringsprojekter. Gå i stedet efter en hurtig gevinst.
 • Tænk bredt. På den lange bane bør målet være at standardisere og automatisere hele processen. Tænk derfor ’bredt’ fra starten.
 • Tag imod løsningen. Opbyg virksomheden efter løsningen, og fastlæg tydelige modeller for ejerskab og ledelse.
 • Forbered teamet. Forbered virksomhedens team, så de er klar til at lære nye processer og teknologi.

Hvad er næste skridt? Efter RPA kommer IPA.

I stil med at robotics har udviklet sig fra makrokonceptet, har IPA (Intelligent Process Automation) udviklet sig på baggrund af robottekniske løsninger. Selv om navngivning og definitioner fortsat ikke er helt på plads, forsøger mange leverandører at kombinere RPA med kognitiv og kunstig intelligens for at få mere omfattende løsninger, der kan efterligne/kopiere en endnu bredere vifte af menneskelige handlinger. Denne kombination kaldes intelligent procesautomatisering/IPA.

Hvilke opgaver inden for IPA udføres ved hjælp af det intelligente eller kognitive element?

De første opgaver har typisk omhandlet en interaktion med mennesker. Det omfatter bl.a. digitale smartphone-assistenter (fx Apple Siri) og digitale assistenter (såsom Amazon Echo), som indsamler oplysninger gennem meningsfulde samtaler og avancerede algoritmer, og som kan afkode fx menneskers humør.

De næste opgaver vil typisk være kognitiv behandling, hvor man ved hjælp af fx robotter til maskinlæring og sprogbehandling får ustrukturerede datasæt til at give mening. Det kan fx være kontrakter eller krav – og baseret på resultatet indfører de så relevante automatiseringsprocesser.

Men hvad betyder det? Kognitiv software kan automatisere en endnu større del af processerne set i sammenligning med de dele, der kan automatiseres ved hjælp af RPA. Det efterlader kun en lille mængde processer, som stadig kræver menneskelig indblanding og/eller beslutningstagning.

Det betyder ikke kun større produktivitet og kvalitetsforbedringer, men også en redefinering af den menneskelige rolle i mange processer: Monotone produktionsprocesser og behandling af data vil blive udfaset ved at analysere, fortolke og handle på de resultater, der er leveret af robotter.

PwC’s anbefalinger til bestyrelsen

Stil med fordel ledelsen disse spørgsmål om robotics
Mange virksomheder har potentialet til at finde nye måder, hvorpå robotics kan udnyttes. Måder, som vil gøre virksomheden endnu mere effektiv og adskille den fra konkurrenterne.

Men hvordan kan bestyrelsen bedst drøfte dette rent strategisk med ledelsen? Tag fx udgangspunkt i nedenstående spørgsmål:

 1. Er potentialet kortlagt? 
 2. Har virksomheden de relevante og nødvendige kompetencer? 
 3. Er der en governance- og incitamentsstruktur, som understøtter implementeringen? 
 4. Har vi undersøgt, hvilke fordele vi kan opnå inden for produktivitet, effektivitet og reduktion af spild, hvis vi anvender robotter til forskellige aktiviteter? 
 5. Har vi undersøgt, hvilke markedsmæssige fordele vi kan opnå? 
 6. Er der opgaver, der kræver stor præcision og snilde, men som vi har vanskeligt ved at finde kompetente ressourcer til at udføre? 
 7. Har vi overvejet pilotprojekter for lavrisikomarkeder med henblik på at evaluere indførelsen af og arbejdet med robotter? 
 8. Er det tydeliggjort, hvad dataanalyser kan bidrage med i virksomheden?
 9. Er der skabt det rette ”innovationsmiljø” for digitalisering i virksomheden? 
 10. Skal bestyrelsen aktivt deltage i digitaliseringsdrøftelserne?

Har bestyrelsen indsigt i robotics og andre teknologier, kan den således bedre føre tilsyn med direktionens/ledelsens beslutninger i forhold til, hvilke teknologier der er mest relevante for deres virksomhed, og som med størst sandsynlighed medfører nye forretningsmuligheder.

Kontakt os

Jan Christiansen

Partner, Head of Consulting, PwC Denmark

Tlf: 3945 9500

Følg PwC