Brexit: Hvad er status? (uge 47)

23/11/18

Forhandlingerne mellem EU og Storbritannien om Storbritanniens udtræden af EU (Brexit) har været vanskelige og komplekse fra begyndelsen. Med de politiske forhandlinger under tidspres og informationer publiceret på tværs af medier og politiske partier er det svært at tilegne sig et aktuelt overblik over udviklingen uge for uge.

Nye Brexit-opdateringer hver anden uge

For at imødekomme denne udfordring, vil PwC i de kommende måneder publicere opdateringer ca. hver anden uge om Brexit-forhold med relevans for den finansielle sektor. Derved har du og din organisation mulighed for på en let og overskuelig måde at holde styr på, hvad der rører sig.

Udtrædelsesaftalen er vedtaget mellem forhandlerne

Forhandlerne på begge sider af den Engelske Kanal nåede i uge 46 frem til en udtrædelsesaftale, som skal sikre Storbritannien en ”velordnet udtræden af unionen”. Aftaleteksten er klar nu, og et af hovedpunkterne i udtrædelsesaftalen er den såkaldte overgangsperiode. Den strækker sig indtil den 31. december 2020. Praktisk betyder overgangsperioden, at Storbritannien vil forsætte sin deltagelse i EU’s indre marked (med alle fire friheder, inklusive kapital) og samtidig skal efterleve EU’s regler og love, som EU vedtager frem til den 31. december 2020.

Hvis der politisk ikke opnås enighed om retningslinjerne for det fremtidige samarbejde i løbet af overgangsperioden, er det muligt at forlænge overgangsperioden en enkelt gang for en tidsbegrænset periode. Udtrædelsesaftalen indeholder også oprettelsen af et fælles midlertidigt toldområde, som vil træde i kraft, når overgangsperioden udløber. Denne forsikringsordning vil først ophøre, når der er gensidig enighed herom.

Politisk erklæring om fortsat tæt samarbejde på det finansielle område

Udtrædelsesaftalen nævner ikke specifikt de fremtidige rammer for finansielle serviceydelser, men den politiske erklæring, som blev publiceret sammen med udtrædelsesaftalen, understreger, at det fremtidige samarbejde skal være tæt i forhold til regulerings- og tilsynsmæssige forhold. Disse rammer skal være fastlagt inden slutningen af juni 2020 – seks måneder inden overgangsperioden slutter.

De næste skridt – aftalen skal stadig godkendes af de respektive parlamenter

”Soft” Brexit

Før udtrædelsesaftalen – herunder overgangsperioden til 2020 – bliver en realitet, skal der opnås politisk enighed herom i både det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet samt i det britiske parlament. Derudover skal den politiske erklæring udvikles yderligere og endeligt vedtages.

Som led i denne proces blev der tidligere på ugen indkaldt til et ekstraordinært møde i det Europæiske Råd, som afholdes søndag den 25. november 2018. Hvis det krævede flertal opnås i rådet, skal udtrædelsesaftalen herefter ratificeres af det britiske parlament. Afstemningen i det britiske parlament vil sandsynligvis finde sted inden årets udgang.
Stemmer det britiske parlament for udtrædelsesaftalen og den politiske erklæring, skal Europa-Parlamentet dernæst ratificere aftalen, hvilket sandsynligvis først vil finde sted i starten af 2019.

Først herefter vil udtrædelsesaftalen træde i kraft, og dermed kan man vide sig sikker på et såkaldt ”soft” Brexit-scenarie, hvor det fremtidige samarbejde vil holde en (tæt) linje med EU’s rammer, samtidig med at Storbritannien forbliver i EU’s toldunion og det indre marked i flere år endnu.

”Hard” Brexit

Såfremt udtrædelsesaftalen ikke godkendes af de respektive parlamenter, er det svært at undgå det såkaldte ”hard” Brexit-scenarie.

En ”hard” Brexit betyder, at EU’s traktater, direktiver og forordninger ikke længere vil gælde i Storbritannien. Finansielle institutioner kan derfor ikke være sikre på, hvordan de skal agere for at sikre adgang til det britiske marked og institutioner.

For at sikre den fremtidige finansielle stabilitet i tilfælde af et potentielt ”hard” Brexit-scenarie, bekræftede EU-Kommissionen i uge 44, at finansielle institutioner i EU27 vil kunne bibeholde deres nuværende adgang til de britiske clearing-centraler i en begrænset periode. Der kan dog være behov for flere tiltag internt i de finansielle virksomheder for at sikre denne adgang.

Klar til Brexit?

”Intet er aftalt, før alt er aftalt” sagde udenrigsminister Anders Samuelsen i sidste uge.

Finansielle institutioner bør udforme en handlingsplan for både et ”hard” og ”soft” Brexit-scenarie, herunder hvorledes organisationen sikres bedst muligt ved et ”hard” Brexit-scenarie.

Vi holder os løbende opdateret om Brexit, bl.a. i samarbejde med vores kollegaer i Storbritannien, og vi står klar til at hjælpe jer – både i og uden for Storbritannien.

Se udtrædelsesaftalen

Læs den politiske erklæring

Kontakt os

Tobias Søttrup

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3520

Følg PwC