Familieejerskabet er under forandring

11/12/18

af Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC

De danske familieejede virksomheder er ifølge PwC’s globale analyse, Family Business Survey 2018, gode til at skabe vækst, også relativt set i forhold til deres globale konkurrenter. Der er dog store forandringer på vej i familieejerskabet blandt de danske virksomheder, og der er derfor et behov for bl.a. at finde nye løsninger på, hvordan man bærer familieværdierne videre i forbindelse med et generationsskifte eller et eksternt salg.

Forandringerne viser sig bl.a. ved, at en del familieejerskaber står til at skifte til en ejer uden for familien. PwC’s globale analyse viser således, at kun hver tiende familieejede virksomhed i Danmark har en plan om at overdrage ejerskabet og ledelsesopgaven til næste generation. Og mere end halvdelen har på nuværende tidspunkt ikke en plan for hverken at overdrage ledelsesopgaven eller ejerskabet til næste generation. Flere end hver tredje overvejer desuden at børsnotere virksomheden eller placere aktier hos udvalgte institutionelle investorer i fremtiden. Samme billede tegner sig i PwC’s danske Ejerlederanalyse 2018, hvor ejerlederne i stigende grad angiver, at de ønsker at realisere værdien af virksomheden ved at lade den ejerskifte til andre end familiemedlemmer.

Et ejerskifte uden for familien kan få afgørende betydning for virksomhedernes fremtidige succes, da de danske familieejede virksomheder netop tillægger deres værdier en væsentlig del af forklaringen på deres gode performance – foruden et globalt udsyn med en høj eksportandel samt en stærkere strategisk planlægning ved at inddrage eksterne ledelseskræfter i både direktion og bestyrelse.

Et stort flertal af virksomhederne gør således klart brug af fælles værdier og en tydelig mission, hvilket ifølge analysen smitter positivt af på virksomhedernes omdømme, deres konkurrenceevne og deres evne til at tiltrække og fastholde arbejdskraft.

Uanset hvad man påtænker vedrørende fremtidigt ejerskifte eller ejerskab, bør planlægningen påbegyndes flere år før for at sikre en optimal proces og værdi heraf. Derfor er der bl.a. behov for at finde nye løsninger på, hvordan man lykkes med at bære værdierne videre, når familien ikke nødvendigvis sidder i ledelsesstolen eller dominerer ejerskabet. Det kan naturligt starte med at få sat ord på de konkrete værdier, eksempelvis ved at nedfælde virksomhedens DNA, og ved at sikre, at netop disse værdier naturligt indgår i de væsentligste beslutninger, der tages i og omkring virksomheden.

Kontakt os

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC