Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Brexit: Hvad er status? (uge 1)

04/01/19

De politiske forhandlinger om Storbritanniens udtræden af EU (Brexit) er fortsat under tidspres, og det kan være svært at tilegne sig et overblik over udviklingen. Derfor publicerer PwC, op til Storbritanniens udtræden af EU, løbende opdateringer om Brexit med særligt fokus på den finansielle sektor. Du kan læse vores tidligere nyheder her

Udtrædelsesaftalen til godkendelse i det britiske parlament i januar

Afstemningen om udtrædelsesaftalen, der blev udsat i december grundet politisk modvillighed imod dele af aftalen, forventes at blive gennemført i det britiske parlament inden den 21. januar 2019. Udsættelsen af afstemningen den 11. december affødte en mistillidsafstemning i det britiske parlament, som den britiske premierminister imidlertid overlevede.

I kølvandet på udsættelsen benyttede den britiske regering sig af EU-topmødet den 13.-14. december til at opnå yderligere afklaring fra EU. Herunder bl.a. at den fremtidige handelsaftale, som beskrevet i den politiske erklæring, forventes forhandlet på plads inden slutningen af 2020. Dermed undgår udtrædelsesaftalens såkaldte forsikringsordning at blive aktiveret. Forsikringsordningen er politisk blevet kritiseret, da grænsen til Irland potentielt vil forblive åben efter Storbritanniens udtræden af EU, såfremt forsikringsordningen bliver aktiveret.

Hvis udtrædelsesaftalen ikke bliver ratificeret af det britiske parlament i januar, risikerer Storbritannien at forlade EU uden en aftale den 29. marts 2019 – et såkaldt ”hard” Brexit. Situationens alvor har betydet, at man på begge sider af den engelske kanal nu har publiceret retningslinjer, i tilfælde af at et ”hard” Brexit bliver en realitet.

Forberedelser til Brexit

I denne kontekst og for at sikre den fremtidige finansielle stabilitet i de tilbageværende 27 EU-lande (”EU-27”), fremsatte EU Kommissionen i december en række tidsbegrænsede overgangsregler, som vil træde i kraft, i tilfælde af at udtrædelsesaftalen ikke ratificeres inden udgangen af marts. Af særlig betydning for finansielle virksomheder blev følgende vedtaget:

  • I forhold til clearing af derivater via centrale modparter (CCP’er) er en midlertidig og betinget ækvivalensafgørelse imellem EU-27 og Storbritannien blevet vedtaget i en begrænset periode på 12 måneder. Hermed sikrer man, at der ikke vil være nogen umiddelbar forstyrrelse i den centrale clearing af derivater i EU, som på nuværende tidspunkt primært bliver clearet via britiske CCP’er.
  • I forhold til visse OTC-derivataftaler er en midlertidig muliggørende novation vedtaget, når sådanne kontraker overføres fra Storbritannien til en modpart i EU-27. Dette tiltag, som er begrænset til en periode på 12 måneder, muliggør overførelsen af OTC-derivataftalerne, uden at nuværende undtagelsesstatus for clearing- og marginalforpligtelser fratages.
  • Ligeledes er en midlertidig og betinget ækvivalensafgørelse imellem EU-27 og Storbritannien på området for værdipapircentraler blevet vedtaget i en begrænset periode på 24 måneder. Med dette tiltag ønsker man at undgå forstyrrelser i centrale depositartjenester for EU-aktører, der gør brug af britiske aktører.

Uagtet at ovenstående overgangsregler vil mildne et ”hard” Brexit scenarie, er det stadig nødvendigt for finansielle virksomheder at forberede sig på konsekvenserne af Brexit for deres aktiviteter.

Derfor bør finansielle virksomheder overveje, i tillæg til de tidligere fremhævede fokusområder (se tidligere ”Brexit: Hvad er status” nyheder), hvordan Brexit vil få indvirkning på kontrakter, hvor modparten er lokaliseret i Storbritannien. Herunder både eksisterende og nye kontrakter givet de mulige, fremtidige konsekvenser af tidligere indgåede klausuler, den juridiske territoriale afgræsning til EU, hvilket fremadrettet ikke længere vil omfatte Storbritannien, samt en række direkte Brexit-relaterede forhold, som bør overvejes genforhandlet / indarbejdet fremadrettet.

Er jeres organisation forberedt på Brexit?

Ligeledes og grundet den fortsatte usikkerhed om de endelige betingelser for Storbritanniens udtræden af EU, offentliggjorde European Banking Authority (“EBA”) atter en påmindelse til finansielle virksomheder i slutningen af december om at opretholde og styrke Brexit-beredskabsplanen og rådgivningen af kunder om de specifikke konsekvenser, Brexit vil medføre.

Ydermere bør finansielle virksomheder, som er underlagt MIFID-reglerne, og som betjener kunder i Storbritannien, være opmærksomme på, at European Securities and Markets Authority (“ESMA)” har udsendt en påmindelse om, at disse kunder skal informeres om, hvad et Brexit vil betyde for dem.

Hos PwC holder vi os løbende opdateret om Brexit, blandt andet i samarbejde med vores kollegaer i Storbritannien, og vi står klar til at hjælpe jer – både i og uden for Storbritannien.

Kontakt os

Tobias Søttrup

Director, Financial Services Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3520

Følg PwC