Topledernes tro på vækst i den globale økonomi lider et knæk

Mogens Nørgaard Mogensen Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, PwC Denmark 21/01/19

Verdens topledere mødes i disse dage til World Economic Forum (WEF) i Davos for at diskutere de økonomiske udfordringer i en verden under ’transformation’ – forstået som de geopolitiske, økonomiske og miljømæssige udfordringer, vi står over for globalt. Koblet med den hastige teknologiske udvikling kommer vi stadig nærmere en ny fase af det globale samarbejde: Globalisering 4.0.

Ifølge PwC's CEO Survey 2019, der netop er blevet lanceret som startskuddet på WEF, påvirker en verden i transformation de globale CEO’ers forventninger til verdensøkonomien. CEO Survey viser, at de globale CEO’ers forventninger til verdensøkonomien falder væsentligt, og det samme gør troen på vækst i egen virksomhed. Blandt de danske topledere er faldet i forventningerne til verdensøkonomien særligt stort, mens troen på vækst i egen virksomhed i højere grad er intakt, og andelen af danske CEO’er, der har angivet, at de i høj grad tror på vækst i egen virksomhed, er endda stigende.

Det er måske ikke så overraskende, at der ses store fald i topledernes tro på verdensøkonomien, da vi i det forgangne år har oplevet en væsentlig optrapning af handelskrigen mellem USA og Kina, usikkerhed om udfaldet af Brexit, uro omkring regeringerne i lande som Sverige, Tyskland og Frankrig, ligesom der har været stor usikkerhed om stabiliteten i udviklingslande som fx Argentina og Tyrkiet.

Blandt de danske CEO’ere er faldet endnu større end for de globale, hvilket hænger sammen med, at de danske topledere i høj grad er påvirket af den geopolitiske uro, da den rammer nogle af Danmarks vigtigste eksportmarkeder. Vi ser samtidig, at væksten p.t. er gået i stå i Tyskland, hvor danske virksomheder traditionelt har en stor andel af deres eksport.

Toplederne forventer vækst i egen virksomhed

CEO Survey viser, at de globale toplederes forventninger til vækst i egen virksomhed de kommende 12 måneder daler i takt med deres faldende tiltro til verdensøkonomien. Det skyldes uden tvivl, at de er bekymrede for den geopolitisk uro og uventede politiske beslutninger, der i en årrække har udfordret erhvervslivet, og det smitter nu af på de globale toplederes forventninger til væksten i egen virksomhed.

Det modsatte gør sig dog gældende hos de danske topledere, der forventer vækst i de kommende 12 måneder i egen virksomhed, og for tredje år i træk ser vi en stigning i andelen af de danske topledere, der ’i høj grad’ forventer vækst. Det afspejler, at de danske virksomheder står godt rustet til at kunne gribe muligheder og gennemføre initiativer på trods af den geopolitiske uro. Dertil kommer, at dansk økonomi i disse år synes at være i bedre form end tidligere vurderet, f.eks. med flere beskæftigede end nogensinde før. Set over tre år tegner der sig samme billede, hvor de danske topledere ser mere lyst på vækstmulighederne end deres globale kolleger.

Toplederne mister troen på Kina og USA som vækstmarkeder

Den globale usikkerhed smitter af på de globale toplederes syn på vækstmarkederne, og langt færre globale topledere peger på de to største verdensøkonomier, USA og Kina, som vækstmarkeder end tidligere. Særligt andelen af globale topledere, der ser USA som vækstmarked, falder kraftigt. Det understreger, at handelskrigen mellem Kina og USA påvirker virksomheder i hele verden. Det gælder også de danske virksomheder.

Andelen af globale topledere, der peger på det tredjestørste vækstmarked, Tyskland, falder også kraftigt, og vi ser desuden, at flere af de globale topledere i år svarer, at de ’ikke søger andre markeder, end deres eget’. Analysen peger dermed på, at toplederne er usikre på, hvilke eksportmarkeder der skal løfte deres vækst i det kommende år.

Toplederne bekymrer sig om mangel på kvalificeret arbejdskraft

De geopolitiske spændinger og den politiske usikkerhed, som vi oplever rundt om i verden, smitter naturligvis også af på topledernes bekymringer. CEO Survey viser dog, at det er mangel på kvalificeret arbejdskraft, der bekymrer toplederne mest, hvilket kan hænge sammen med, at det alt andet lige bliver et nøgleelement i at sikre vækst i en verden med stigende usikkerhed.

For at indfri vækstplanerne i en verden med stærke nationalistiske og populistiske strømninger ser de globale topledere desuden indad og fokuserer ikke overraskende på bl.a. omkostningseffektiviseringer. Det viser, at selvom der generelt er en positiv udvikling i virksomhedernes aktiviteter, så sikrer, at de er effektive og dermed frigør ressourcer til yderligere vækst og investeringer, og samtidig forbereder sig til nogle år med forventet lavere vækst end tidligere.

Over halvdelen planlægger desuden at lancere et nyt produkt eller ny service, men undersøgelsen viser også, at de savner at modtage relevante data, hvilket de samtidig giver udtryk for er vigtigt for dem. Det gælder bl.a. data om kunders præferencer og behov, som jo er væsentlig i forbindelse med lancering af nye produkter eller services. CEO Survey viser ikke overraskende, at teknologiske fremskridt er den megatrend, som flest CEO’er peger på, har ændret deres virksomhed mest set over de seneste fem år. Og meget tyder på, at den megatrend også vil påvirke virksomhederne i de kommende år, hvor anvendelsen af data og nye teknologier, som fx Artificial Intelligence (AI), bliver stadigt vigtigere.

I takt med at vi kommer nærmere Globalisering 4.0, bliver det derfor afgørende for de danske virksomheder at holde en stærk position inden for anvendelsen af AI og brugen af data, da de er vigtige nøgler til at sikre vækst i en digitaliseret verden.

Kontakt os

Mogens Nørgaard Mogensen

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3232

Følg PwC