Aktionærrettighedsdirektivets bestemmelser er nu vedtaget og implementeres i dansk lovgivning som forventet

12/04/19

Den 4. april 2019 vedtog Folketinget reglerne, der implementerer Aktionærrettighedsdirektivet i dansk lovgivning, og bort set fra sproglige tilrettelser er det uændret i forhold til lovforslaget (altså uden materielle ændringer).

Formålet med reglerne er at sikre bedre rettigheder og gennemsigtighed for børsnoterede selskabers kapitalejere. Det sker bl.a. ved at indføre en række nye regler på følgende områder:

  • Krav om udarbejdelse og godkendelse af vederlagspolitik
  • Krav om udarbejdelse og godkendelse af vederlagsrapport
  • Godkendelse af transaktioner med nærtstående parter og krav om offentliggørelse af visse af disse
  • Selskabet får ret til at identificere selskabets kapitalejere
  • Gennemsigtighed i forhold til institutionelle investorer, kapitalforvaltere og rådgivende stedfortrædere ("proxy advisors") forbedres.

Loven træder i kraft den 10. juni 2019, men flere dele har udskudt ikrafttræden. Fx skal vederlagspolitikken vedtages på første ordinære generalforsamling, som indkaldes i regnskabsår, der begynder den 10. juni 2019 eller derefter - og i henhold til lovforarbejderne skal vederlagsrapporten først fremlægges på den ordinære generalforsamling ca. et år senere.

Vi henviser til vores tidligere udgivet publikation Aktionærrettighedsdirektivet, som nu også udgives i en engelsk version The Shareholder Rights Directive.

Kontakt os

Henrik Steffensen

Global IFRS-partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3214

Alex Penvern

Partner, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 6120 0128

Følg PwC