PwC's CXO Survey 2019: Mangel på arbejdskraft rammer virksomhedernes bundlinje

Få indblik i knap 470 danske erhvervslederes syn på aktuelle tendenser i dansk erhvervsliv i PwC's CXO Survey 2019, som vi gennemfører for femte år i træk og i samarbejde med Dansk Erhverv.

Ifølge CXO Survey 2019 koster mangel på medarbejdere med de rette kompetencer virksomhederne dyrt i tabt indtjening. Hele 40 % af erhvervslederne vurderer i undersøgelsen, at de kan øge deres indtjening, hvis de fik adgang til medarbejdere med de rette kompetencer, og 15 % vurderer endda, at de vil kunne øge deres indtjening betydeligt (over 10 %). Ifølge undersøgelsen er de danske erhvervslederes største bekymring da også vanskelighederne ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft med de rette kompetencer. Hver fjerde erhvervsleder vurderer, at en af konsekvenserne ved den forgæves rekruttering er, at de ikke vil kunne nå deres vækstmål.

Mangel på arbejdskraft rammer virksomhedernes bundlinje

Ifølge CXO Survey 2019 er de danske erhvervslederes største bekymring vanskelighederne ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft med de rette kompetencer.

I undersøgelsen vurderer et stort flertal af de danske erhvervsledere, at de ville kunne øge deres indtjening, hvis de fik adgang til medarbejdere med de rette kompetencer. 15% vurderer endda, at de vil kunne øge deres indtjening med over 10 %.

CXO'erne har svært ved at rekruttere digitale kompetencer

Ifølge PwC’s CXO Survey 2019 har knap halvdelen af erhvervslederne oplevet udfordringer med at rekruttere de rette kompetencer i det forgangne år, og mere end halvdelen forventer, at denne tendens vil fortsætte.

Det er særligt de digitale kompetencer, som de har sværest ved at rekruttere. Således svarer 38 %, at de har svært ved at finde medarbejdere med digitale kompetencer, mens 28 % svarer, at de har svært ved at rekruttere medarbejdere med de såkaldte STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Konsekvenserne af mangel på medarbejdere med de rette kompetencer er først og fremmest, at virksomhederne må besætte stillinger med personer på et lavere kvalifikationsniveau end det søgte. Det svarer 46 % af erhvervslederne. Dernæst peger 28 % af erhvervslederne på, at de ikke kan forfølge markedsmuligheder. Hver fjerde erhvervsleder vurderer, at en af konsekvenserne ved den forgæves rekruttering er, at de ikke vil kunne nå deres vækstmål.

Halvdelen af erhvervslederne forventer medarbejdervækst i det kommende år

På trods af bekymringerne for den manglende adgang til de rette kompetencer forventer halvdelen af erhvervslederne medarbejdervækst i det kommende år.

Om CXO Survey 2019

Knap 470 danske erhvervsledere har deltaget i PwC’s CXO Survey 2019, som er gennemført i samarbejde med Dansk Erhverv. CXO bruges her som fælles betegnelse for adm. direktører og øvrige direktører som fx CFO, CIO, COO. Respondenterne er bl.a. blevet spurgt til deres vækstforventninger, fokusområder og forventede investeringer, ligesom de også har svaret på spørgsmål, som berører nogle af de tendenser, der gør sig gældende i dansk erhvervsliv.

Kontakt os

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC