Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Kapitalkravet i ApS'er er nedsat til DKK 40.000, og IVS'er kan ikke længere etableres

12/04/19

Folketinget har den 9. april 2019 vedtaget Regeringens forslag om ændringer i selskabsloven, der fjerner muligheden for at etablere iværksætterselskaber (IVS’er) og samtidigt nedsætter kapitalkravet i anpartsselskaber (ApS’er) fra DKK 50.000 til DKK 40.000.

Som følge af de nye regler skal eksisterende IVS’ere omregistreres til anpartsselskaber indenfor to år fra lovens ikrafttræden, hvilket snart vil ske.

I lovforslaget var det bestemt, at der altid skulle udarbejdes en vurderingsberetning af en vurderingsmand ved omregistreringen fra IVS til ApS. Denne bestemmelse er under følgende betingelser lempet i den endelige lov (alle betingelser skal opfyldes):

  • Det seneste årsregnskab udviser en selskabskapital og reserver, der kan overføres til selskabskapitalen, på samlet minimum DKK 40.000
  • Det seneste årsregnskab er forsynet med en revisorerklæring (revision eller udvidet gennemgang) uden modifikationer
  • Det seneste årsregnskabs balancedag ligger ikke tidligere end fem måneder forud for beslutningen om vedtægtsændringen
  • Det centrale ledelsesorgan offentliggør en erklæring om, at selskabskapitalen er til stede på beslutningstidspunktet.

Herudover er det et krav, at det reviderede årsregnskab skal være godkendt på selskabets ordinære generalforsamling forud for generalforsamlingens beslutning om omregistreringen, og den afgivne ledelseserklæring skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, for at omregistreringen kan registreres i styrelsen.  

Tilsvarende regler gælder, hvis selskabet kommer under tvangsopløsning og bliver genoptaget. Her skal omregistreringen også registreres i Erhvervsstyrelsens it-system sammen med anmeldelsen om genoptagelsen.

Er selskabet ikke omregistreret inden udløbet af toårs fristen, kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en frist, inden for hvilken iværksætterselskabet skal opfylde kravet om omregistrering. Opfyldes kravet ikke inden udløbet af den fastsatte frist, kan styrelsen træffe beslutning om, at selskabet skal tvangsopløses.

 

Kontakt os

Henrik Steffensen

Global IFRS-partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3214

Martin Kristensen

Senior Manager, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3683

Følg PwC