Rusland indfører vejledning for gensidig aftaleprocedure (MAP)

12/04/19

Det russiske finansministerium har godkendt en vejledning for gensidig aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure (MAP)) i forbindelse med anvendelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomster. Kun få virksomheder har indtil nu haft succes med en gensidig aftaleprocedure i Rusland, men det forventes, at den nye vejledning vil vende den gensidige aftaleprocedure til en realistisk mulighed og skabe en nemmere vej til at løse dobbeltbeskatningstvister.

Den gensidige aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure (MAP)) er fastsat på baggrund af dobbeltbeskatningsoverenskomster og har til formål at undgå dobbeltbeskatning. Kun få skatteydere i Rusland har valgt at indlede en gensidig aftaleprocedure indtil nu, da Rusland ikke tidligere har haft regler og betingelser for at behandle ansøgningerne hos de kompetente myndigheder.

Nye forhold

Vejledningen fastsætter de generelle regler for de russiske kompetente myndigheder for at undersøge stridsspørgsmål inden for international beskatning. Vejledningen følger i det store hele bestemmelserne i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne men indeholder også en række yderligere paragraffer, der regulerer de parter, der har ret til at anmode om en gensidig aftaleprocedure samt de forhold, hvorunder en gensidig aftaleprocedure kan indledes. Vejledningen omfatter fx situationer, hvor en skattemyndigheds handlinger i et land resulterer eller kan resultere i en dobbeltbeskatning, eller hvor en part kvalificerer sig som skatteyder i to lande på samme tid. Desuden indeholder vejledningen en liste af dokumenter, som skal vedlægges anmodningen om en gensidig aftaleprocedure og fastslår, at en ansøger har ret til at indhente oplysninger om forløbet og om udfaldet af den gensidige aftaleprocedure.

Vejledningen etablerer en procedure, som giver erhvervslivet mulighed for at drøfte disse forhold med de russiske kompetente myndigheder. Samtidig vil den praktiske del af den gensidige aftaleprocedure i væsentligt omfang afhænge af de russiske kompetente myndigheders metode til at analysere gennemførligheden af de fremsendte anmodninger om gensidig aftaleprocedure samt vilkårene for at behandle disse anmodninger.

Nemmere vej til at løse dobbeltbeskatningstvister

Eftersom kun få virksomheder har haft succes med en gensidig aftaleprocedure i Rusland, forventes det, at den nye vejledning kan vende processen for gensidig aftaleprocedure til en realistisk mulighed samt skabe en nemmere vej til at løse dobbeltbeskatningstvister.

Læs mere om udviklingen inden for den gensidige aftaleprocedure i Rusland her. Du kan finde hele vejledningen her.

Hvordan vil det påvirke din virksomhed?

Hvis din virksomhed oplever dobbeltbeskatning eller risiko for dobbeltbeskatning i en grænseoverskridende transaktion, som involverer Rusland, er det fornuftigt at analysere forholdene og indhente de nødvendige bekræftelser for at kunne evaluere muligheden for at initiere en gensidig aftaleprocedure.

PwC Russian Desk: Din personlige rådgiver

Russian Desk (PwC Danmark) er en integreret del af PwC's omfattende globale netværk, som tilbyder international rådgivning til virksomheder, der ønsker at investere i Rusland. Vi tilbyder også rådgivning til russiske virksomheder, der ønsker at etablere sig i Europa.

Eksperter i PwC’s Russian Desk sidder klar til at rådgive dig og din virksomhed om udviklingen inden for gensidig aftaleprocedure i Rusland og om øvrige skattemæssige forhold i Rusland.

Kontakt vores eksperter i PwC’s Russian Desk.

Kontakt os

Jørgen Juul Andersen

Partner, Transfer Pricing, PwC Denmark

Tlf: 3945 9434

Nadezhda Maksimova

Manager, PwC Denmark

Tlf: 8932 0066

Følg PwC