Ændringer i selskabsloven

10/05/19

Følgende gælder for selskaber, hvis ejerandele eller obligationer ikke handles på et reguleret marked, eller tilsvarende, som er undergivet oplysningspligt.

  • Selskabet skal indhente oplysninger om sine reelle ejere, herunder disses rettigheder.
  • Enhver, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer selskabet, skal efter forespørgsel fra selskabet oplyse de nødvendige informationer til identifikation af selskabets reelle ejere.
  • Selskabet skal registrere oplysningerne om sine reelle ejere, herunder disses rettigheder, i Erhvervsstyrelsens it-system.
  • Virksomhedens centrale ledelsesorgan skal mindst én gang årligt i forbindelse med godkendelse af årsrapporten undersøge, om der er ændringer til de registrerede oplysninger om selskabets reelle ejere. Oplysningerne skal opbevares i fem år efter ophør af det reelle ejerskab.
  • Selskabet skal på forespørgsel udlevere oplysninger om reelle ejere til kompetente myndigheder, herunder SØIK.
  • Kompetente myndigheder i Danmark kan frit videregive informationer om reelle ejere til kompetente myndigheder i andre EU-medlemsstater.

Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at opløse selskabet, såfremt ovenstående ikke efterleves. Oplysningerne om reelle ejere skal oplyses i forbindelse med andre virksomheders kundekendskabsprocedurer hjemlet i hvidvaskningsloven.

Kontakt os

Tobias Søttrup

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3520

Helle Dreyer

Partner, Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3212

Følg PwC