Brexit hvad er status? (uge 20)

13/05/19

Forhandlingerne mellem EU og Storbritannien om Storbritanniens udtræden af EU (Brexit) har ikke udviklet sig meget de seneste uger, og det ser derfor ud til, at UK må deltage i afstemningen til Europa-Parlamentsvalget. Den manglende udvikling gør, at det stadig er aktuelt for finansielle virksomheder at planlægge for alle potentielle udfald af Brexit-forhandlingerne, så virksomhederne er sikre på at nå i mål inden 31. oktober. I denne uge sættes der fokus på en af de mere tekniske udfordringer i form af referencedatasystem om finansielle instrumenter (FIRDS). Du kan følge udviklingen og læse vores tidligere nyheder her.

Theresa May arbejder fortsat for sin udtrædelsesudtale og har derfor opfordret oppositionspartiet Labour til at blive enige om et fælles forslag til en udtrædelsesaftale. Hvis en aftale ikke kommer i hus inden Europa-Parlamentsvalget, må briterne forberede sig på at skulle til stemmeurnerne til Europa-Parlamentsvalget den 23. maj.

Referencedatasystem om finansielle instrumenter (FIRDS)

Systemet for referencedata om finansielle instrumenter (FIRDS) er en dataindsamlingsinfrastruktur etableret af den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) i samarbejde med de kompetente nationale myndigheder. Formålet er at indsamle data om finansielle instrumenter på en effektiv og harmoniseret måde.

FIRDS sammenkobler referencedata mellem ESMA, nationale myndigheder og markedspladser i EU og faciliterer dermed MiFID II-lovkravet om ensartet indberetning fra eksempelvis markedsplader. Disse data anvendes bl.a. til transaktionsindberetning, gennemsigtighed og andre beregninger.

I tilfælde af et hårdt Brexit har det engelske finanstilsyn (Financial Conduct Authority (FCA)) annonceret en britisk FCA FIRDS-pendant, som vil erstatte ESMA FIRDS i Storbritannien. Finansielle virksomheder og markedsplader bør derfor træffe de nødvendige foranstaltninger for at være compliant med FCA FIRDS fra Brexit-dag. Eksempelvis skal EEA-virksomheder med britiske filialer, som opererer under de midlertidige adgangsordninger til det britiske marked, indberette relevante transaktioner til FCA FIRDS.

Skulle en udtrædelsesaftale, som muliggør, at britiske virksomheder fortsat vil være underlagt EU’s transaktionsrapporteringsordning, blive godkendt, inden Brexit bliver en realitet, har FCA indikeret, at Storbritannien fortsat vil gøre brug af ESMA FIRDS-systemet.

Du kan læse mere om FCA FIRDS-systemet her.

Forberedelser til ”hårdt” Brexit

Hos PwC holder vi os løbende opdateret om Brexit, blandt andet i samarbejde med vores kollegaer i Storbritannien, og vi står klar til at hjælpe jer med forberedelserne til Brexit – både i og uden for Storbritannien – herunder hvad FCA FIRDS-systemet vil betyde for jeres britiske filialer.

Grundet udsættelsen af datoen for Storbritanniens udtræden af EU publiceres vores ”Brexit: Hvad er status”-opdateringer fremadrettet med månedligt interval.

Kontakt os

Tobias Søttrup

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3520

Følg PwC