EU på vej med ny ramme for covered bonds

08/05/19

De vigtigste ændringer er følgende:

  • Et pengeinstitut skal som led i sin virksomhedsstyring identificere de nøglepersoner, der i det daglige er en del af den faktiske ledelse, og ansatte, der er ansvarlige for en nøglefunktion, og indberette disse til Finanstilsynet. Identificerede nøglepersoner omfattes af reglerne om egnethed og hæderlighed. Erhvervsministeren fastsætter regler om kompetence- og erfaringskrav samt ansvarsområder for nøglepersoner og direktører.
  • Der er krav om, at bestyrelsen fastlægger en skriftlig politik, som sikrer og fremmer en sund virksomhedskultur. Direktionen er ansvarlig for politikkens gennemførelse og efterlevelse og kan afsættes af Finanstilsynet ved manglende compliance. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om indhold i politikken.
  • Virksomheden skal følge op på indberetninger i whistleblowerordningen og kunne dokumentere opfølgningen.
  • Reglerne om beskyttelse af ansatte, der benytter virksomhedens whistleblowerordning, udvides til også at gælde tidligere ansatte.
  • Den ansvarlige for hvidvaskforebyggelse og medlemmer af den faktiske ledelse, der er ansvarlige for compliance eller hvidvaskforebyggelse i udenlandske virksomheder, omfattes af kravene til egnethed og hæderlighed.

Loven træder i kraft 1. juli 2019

Læs mere her

Kontakt os

Tobias Søttrup

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3520

Helle Dreyer

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3212

Følg PwC