EU på vej med ny ramme for covered bonds

08/05/19

Reguleringen af obligationer på EU-niveau er tidligere sket i flere forskellige EU-retsakter. Midt i april vedtog Europa-Parlamentet et nyt lovforslag med det formål at skabe en fælles harmoniseret grundlov for reguleringen af realkreditobligationer og andre særligt dækkede obligationer (herefter covered bonds), hvilket bl.a. omfatter danske realkreditobligationer mv.

Forslaget, som indeholder et nyt direktiv og en forordningsændring af kapitalkravsforordningen (CRR), fremsætter ensartede kriterier for, hvad der udgør covered bonds i EU, herunder fælles definition, anvendelse af produktbetegnelsen og grundlæggende karakteristika. Pakken er understøttet af et særligt tilsyn med udstedelsen af covered bonds samt krav til myndigheder inden for området. Forordningsændringen indebærer en styrkelse af de specifikke krav, som skal opfyldes, før produktet kan opnå den kapitalmæssige særbehandling, som tildeles i kapitalkravsforordningen.

Før lovforslaget træder i kraft, skal det godkendes af Rådet for Den Europæiske Union og publicereres i EU-Tidende.

Den nye europæiske covered bonds-ramme er af særlig interesse for Danmark, da den er med til at fremtidssikre den danske realkreditmodel.

Læs mere

Kontakt os

Tobias Søttrup

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3520

Helle Dreyer

Partner, Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3212

Følg PwC