Handler din virksomhed med kunstværker? Få indsigt i, hvordan I kan forberede jer på hvidvasklovens krav

24/05/19

Fra den 10. januar 2020 vil alle virksomheder eller personer, der erhvervsmæssigt opbevarer, handler med eller formidler handel med kunstværker for 50.000 kr. eller derover være omfattet af hvidvasklovens krav. Det vil derfor både være gallerier, auktionshuse og formidlere af kunstværk, der bliver omfattet.

At være omfattet af hvidvaskloven betyder bl.a., at der skal udarbejdes en risikovurdering, som tager afsæt i den enkelte virksomheds forretningsmodel.

Herudover skal der gennemføres kundekendskabsprocedurer (”Know your Customer” eller ”KYC”) for nye og eksisterende kunder, kunderne skal risikoklassificeres, transaktioner skal overvåges – og endelig skal underretningspligten til SØIKs Hvidvasksekretariat iagttages. Med andre ord betyder dette, at man bør kende sine kunder godt – også hvis disse har bopæl i udlandet.

I PwC’s Risk Assurance har vi et indgående kendskab til implementering af den komplekse lovgivning samt tilsynsmyndighedernes håndhævelsespraksis, som vi i forvejen rådgiver danske virksomheder om. Og vores rådgivning tager altid udgangspunkt i din virksomheds særlige forretningsforhold og udfordringer.

Tag det første skridt mod compliance nu. Kontakt os for at komme i gang allerede inden sommerferien.

Kontakt os

Henrik Thon-Jensen

Partner, Risk Assurance Services, PwC Denmark

Tlf: 3945 9218

Line Berg Madsen

Director, Sustainability & Governance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3862

Følg PwC