Undersøgelse om forbrugslånsbankers kreditværdighedsvurdering

15/05/19

Finanstilsynet har undersøgt kreditværdighedsvurderingen af kunder, der ansøger om forbrugslån hos udvalgte pengeinstitutter. Undersøgelsen viser blandt andet, at der er stor forskel på kreditværdighedsvurderingen, herunder indhentning af dokumentation for oplysninger, dokumentation eller beregning af rådighedsbeløb samt en eventuel forhåndsgodkendelse af forbrugere.

Finanstilsynet konkluderer på baggrund af undersøgelsen, at kreditværdighedsvurderingen af forbrugere i flere tilfælde ikke umiddelbart er foretaget i overensstemmelse med kreditaftalelovens § 7 (vurdering af forbrugerens kreditværdighed). Endvidere vurderer Finanstilsynet blandt andet, at forhåndsgodkendelse af forbrugere til lån ikke er forenelig med kreditaftalelovens § 7c.

Det er første gang, Finanstilsynet har undersøgt kreditværdighedsvurderinger foretaget af pengeinstitutter, når de yder forbrugslån. Finanstilsynet forventer at følge op på undersøgelsen i løbet af det næste år, således at såkaldte kviklånsselskaber inkluderes i undersøgelsen. Læs mere om tilsynet med kviklånsselskaber i vores tidligere nyhed.

Kviklånsselskaber kan derfor med fordel allerede nu påbegynde forberedelserne til, at tilsynsmyndigheden overgår til Finanstilsynet den 1. juli 2019.

Læs Finanstilsynets undersøgelse

Kontakt os

Tobias Søttrup

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3520

Helle Dreyer

Partner, Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3212

Følg PwC