Skal din virksomhed betale moms ved levering af gratis varer som følge af loyalitetsprogrammer?

10/05/19

Skattestyrelsen har nu udstedt det endelige styresignal, som præciserer, hvornår der skal betales udtagningsmoms i forbindelse med leveringen af gratis varer eller ydelser som følge af et loyalitetsprogram.

Skattestyrelsen har nu udstedt det endelige styresignal om udtagningsmoms i forbindelse med salgsfremmeordninger.

Som beskrevet i vores nyhed fra 5. februar 2019 vedrører styresignalet reglerne for udtagningsmoms ved salgsfremmeordninger, hvor køberen modtager noget ekstra ud over den vare eller ydelse, de betaler for.

Principperne for udtagningsmoms

Når virksomheder som led i salgsfremme opererer med at give kunderne noget, der omtales som ”gratis”, skal det vurderes, om der skal afregnes udtagningsmoms og dermed betales salgsmoms af et fikseret vederlag herfor. Det afgørende for denne vurdering er, om gennemsnitsforbrugeren opfatter, at han får noget forærende, eller om der er en sådan sammenhæng mellem købet, og det der modtages ”gratis”, at betalingen anses for at dække begge dele.

Styresignalet præciserer, at der som udgangspunkt ikke skal ske udtagningsbeskatning, når kunden ved flere køb over en periode har opnået en bonus/ rabat, som udløser en ekstra levering af en vare, når varen er en del af virksomhedens naturlige sortiment. Dette er fx tilfældet ved loyalitetsprogrammer karakteriseret ved, at betalingen for 9 kopper kaffe udløser levering af en 10. kop.

Som et andet eksempel fremhæver Skattestyrelsen en bagerkædes rabatordning, hvor der ikke skal betales udtagningsmoms ved levering af en kringle, såfremt der foretages flere forskellige køb over tid til en samlet værdi af 1.000 kr., og kringlen er en del af bagerkædens naturlige sortiment.

I modsætning til udkastet til styresignal er det ikke længere en betingelse, at den ”gratis” vare er identisk med en af de udløsende varer. Derimod stilles der nu blot et krav om, at varen indgår i virksomhedens naturlige sortiment.

Hvis der som følge af loyalitetsprogrammet gives en vare, som ikke indgår i virksomhedens naturlige sortiment, skal I være opmærksomme på, at varen i visse tilfælde vil være at anse som en gave, hvilket medfører, at der skal betales udtagningsmoms af et fikseret vederlag.

Vi står til rådighed

Styresignalets præciseringer og eksempler giver en række retningslinjer for virksomheder til at agere vedrørende udtagningsmoms i forbindelse med loyalitetsprogrammer, hvor de udløsende køb sker over en periode.

Leverer din virksomhed varer eller ydelser som led i loyalitetsprogrammer, og er du i tvivl om, hvorvidt de nye regler berører din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af din virksomheds forhold med henblik på en afklaring heraf.

Kontakt os

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Line Høvring Lassen

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3573

Følg PwC