Mulig ny dansk benchmark rente

16/05/19

En arbejdsgruppe, nedsat af Finans Danmark og Pengemarkedskomiteen, har udarbejdet et forslag til en supplerende referencerente til de eksisterende referencerenter i Danmark. Den foreslåede nye referencerente skal læne sig tættere op ad de nye internationale referencerenter, som udelukkende baserer sig på transaktioner, og som lever op til Benchmarkforordningen (overgangsperioden hertil udløber i januar 2020). De nye internationale referencerenter kan for jer som finansiel institution få betydelige finansielle, operationelle og compliance-mæssige konsekvenser. Hvis I vil vide mere, kan I kontakte Tobias Søttrup. 

Du kan også læse mere

Kontakt os

Tobias Søttrup

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3520

Helle Dreyer

Partner, Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3212

Følg PwC