Ny dobbeltbeskatningsoverenskomst på vej mellem Danmark og Frankrig

14/05/19

Efter længere tids venten ser det nu ud til, at der vil blive indgået en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO) mellem Danmark og Frankrig. De to lande er blevet enige om en principerklæring, som indebærer en model, der bl.a. vil betyde, at danske pensionsudbetalinger ikke længere beskattes fuldt ud i både Danmark og Frankrig. Det var striden om beskatning af danske pensioner, der førte til opsigelsen af DBO’en i 2008.

Med indgåelsen af principaftalen mellem Danmark og Frankrig forventes det, at en ny DBO vil kunne indgås på baggrund heraf.

Virksomheder

For en række danske virksomheder har manglen på en DBO mellem Danmark og Frankrig i visse tilfælde resulteret i reel dobbeltbeskatning, administrative byrder og usikkerhed om omkostninger til især kildeskatter. Det gælder fx i forbindelse med kildeskatter på royalty- og servicebetalinger.

I Skatteministeriets pressemeddelelse om principaftalen er der ikke nærmere oplysninger om, hvilke vilkår den forventede DBO vil indeholde. Vi forventer, at en ny DBO vil være i overensstemmelse med OECD’s modelkonvention. Vi forventer derfor, at problemet om kildebeskatning af royaltybetalinger mellem de to lande vil blive løst, samt at alene Danmark vil have beskatningsretten til avancer på aktier, når der sælges franske selskaber. En ny DBO vil betyde, at danske virksomheders vilkår igen vil være på niveau med deres konkurrenter fra andre lande i EU eller andre lande, som har en DBO med Frankrig. For selvom virksomheder i EU som udgangspunkt er beskyttet af EU-direktiverne - uagtet om der foreligger en DBO - er ikke alle indkomsttyper eller betalinger omfattet af direktiverne.

Personer

For fysiske personer vil den nye DBO indebære en model, der betyder, at danske pensioner fremover – i modsætning til den DBO, der blev opsagt i 2008 – kan beskattes i Danmark. Til gengæld tages der højde for den skat, der betales af pensionen i Frankrig ved opgørelsen af den danske skat. Skattesatsen er efter nugældende regler lavere i Frankrig end i Danmark, og Skatteministeriet skønner, at Danmark dermed kan beholde en væsentlig andel af skatteprovenuet fra pensionsudbetalingerne; dvs. at størstedelen af de samlede danske og franske skattebetalinger bliver til Danmark. Modellen sikrer samtidig, at der ikke vil være en skattemæssig fordel ved at flytte til Frankrig med sin pension, da pensionen fortsat vil blive beskattet i Danmark.

Pressemeddelelsen fra Skatteministeriet indeholder ingen oplysninger om evt. overgangsregler og evt. ændringer til de overgangsregler, som blev vedtaget i forbindelse med eller efter ophævelsen af DBO’en i 2008; dvs. overgangsregler vedr. efterløn, pension, tjenestemandspensioner, luft- og skibsfartspersonale i international trafik, vederlag og pension fra ansættelse i den franske stat m.m. samt fast ejendom.

Ikrafttrædelse

Det er ikke oplyst, hvornår en ny DBO vil træde i kraft, men ifølge skatteminister Karsten Lauritzen forventes det, at en ny DBO kan få virkning på et tidspunkt i 2020.
 

Kontakt os

Søren Jesper Hansen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 3945 3320

Per Ørtoft Jensen

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9788

Følg PwC