Nye krav i lov om betalinger

10/05/19

Den 2. maj blev ændringen af lov om betalinger enstemmigt vedtaget i Folketinget. De vigtigste ændringer er:

  • E-pengeinstitutter og betalingsinstitutter skal have en skriftlig politik, som sikrer og fremmer en sund virksomhedskultur. Politikken skal fastlægges af bestyrelsen. Direktøren skal sikre gennemførelse og efterlevelse heraf, og kan påbydes afsat af Finanstilsynet, såfremt dette ikke sker på betryggende vis.
  • Virksomheden skal følge op på indberetninger, og kunne dokumentere opfølgningen.
  • Den ansvarlige for hvidvaskforebyggelse og medlemmer af den faktiske ledelse, der er ansvarlige for compliance eller hvidvaskforebyggelse, omfattes af kravene til egnethed og hæderlighed, hvorved betalingsinstitutter reguleret af lov om betalinger omfattes tilsvarende regel som betalingsinstitutter omfattet af lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet kan påbyde afsættelse af pågældende, såfremt vedkommende ikke lever op til kravene om egnethed og hæderlighed.

Lovforslaget træder i kraft 1. juli.

Læs mere her

Kontakt os

Tobias Søttrup

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3520

Helle Dreyer

Partner, Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3212

Følg PwC