Revision af EU’s kapitalkravsregler

14/05/19

Revision af EU’s kapitalkravsregler

Med det formål at styrke EU’s kreditinstitutters modstandsdygtighed fremlagde EU-Kommissionen i november 2016 en revision af kapitalkravsforordningen (CRR) og -direktivet (CRD) samt krisehåndteringsdirektivet (BRRD). De fremsatte forslag blev midt i april 2019 vedtaget af Europa-Parlamentet, og det ventes at have en væsentlig indvirkning på den finansielle sektor.

Revisionen af CRR indebærer bl.a. en indarbejdelse af Basel III-standarder i form af et gearingskrav og et krav om stabil finansiering (Net Stable Funding Ration ((NSFR)). Derudover introduceres øget proportionalitet i reglerne for større og mindre banker. CRD-revisionen indeholder særlige rammer for fastlæggelse af søjle II-krav (i forhold til solvensbehovet) samt bl.a. en revision af de værktøjer, som de nationale myndigheder har til deres rådighed. BRRD-revisionen introducerer en ny køreplan for håndteringen af tab med ændringer i forhold til rekapitalisering og tabsabsorbering.

Reformpakken blev senere i maj vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union, og forventes offentliggjort i EU-tidende i juni, hvorefter den vil træde i kraft. De fleste af regelsættene vil være gældende af midten af 2021.

Læs mere om den samlet reformpakke

Kontakt os

Tobias Søttrup

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3520

Helle Dreyer

Partner, Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3212

Følg PwC