Seneste nyt inden for IFRS pr. 9. maj 2019

10/05/19

* Vær opmærksom på, at første gang du åbner et af nedenstående links, skal du vælge International (INT) for at læse publikationerne. 

IFRS 16 oplysninger i delårsrapporten

For mange virksomheder vil den kommende delårsrapport være den første efter implementeringen af den nye leasing standard IFRS 16. Så hvad skal der gives af yderligere oplysninger? Det bliver der set nærmere på i denne In brief.

Du finder In brief her

Effekten på sikringsinstrumenter ved erstatning af referencerenter

LIBOR og andre kendte referencerenter skal erstattes af nye referencerenter i den nærmeste fremtid. Det har indtil nu været usikkert, hvad det vil få af betydning for sikringsforhold, der knytter sig til de referencerenter, som ophører, fx sikring af renter på et variabelt forrentet lån med CIBOR som referencerente. IASB har fremsendt et ændringsforslag, som skal sikre, at sikringen ikke ophører, fordi referencerenten forventes udskiftet. Læs mere om dette i denne In brief.

Du kan finde publikationen her

Impairment på intercompanylån

Intercompany tilgodehavender skal også nedskrives efter expected credit loss modellen under IFRS 9. Den tidligere offentliggjorte In dept om netop dette er opdateret med yderligere guidance.

Du kan finde publikationen her

IFRS 16 problemstillinger for leasinggivere i ejendomsbranchen

Den globale publikation om regnskabsmæssige problemstillinger for leasinggivere i ejendomsbranchen er blevet opdateret med yderligere vejledning. Publikation fokuserer på en række relevante problemstillinger for leasinggivere i ejendomsbranchen vedrørende leasingbetalinger, adskillelse af forskellige ydelser i leasingaftaler, genudlejning, sale and leaseback og ændringer til leasingkontrakter.

Du kan finde publikationen her

Betydningen af den nye definition på en virksomhed i IFRS 3 for ejendomsbranchen

Ændringen til IFRS 3 om virksomhedsovertagelser og definitionen af en virksomhed kan få betydning i ejendomsbranchen, hvor flere transaktioner kan blive behandlet som køb af enkeltaktiver og ikke virksomheder. Læs mere herom i den seneste In brief.

Du kan finde publikationen her

Kontakt os

Kim Tang Lassen

Global IFRS-partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3522

Sahra Albrecht

Senior Manager, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3462

Følg PwC