IASB fremlægger udkast til annual improvements af IFRS standarder

07/06/19

IASB fremlægger udkast til annual improvements af IFRS standarder

IASB har fremlagt forslag til mindre præciseringer af enkelte IFRS standarder. Udkastet omfatter:

  • IFRS 1 Førstegangsaflæggelse af IFRS: Forenklet overgang til IFRS for datterselskaber, som overgår til IFRS efter, at moderselskabet allerede aflægger regnskab efter IFRS. Forslaget vedrører måling af akkumulerede valutakursdifferencer.
  • IFRS 9 Finansielle instrumenter: Det foreslås tydeligtgjort, hvilke omkostninger, der skal medtages ved vurderingen af, om virksomheden skal ophøre med at indregne den eksisterende finansielle forpligtelse.
  • Illustrative eksempler til IFRS 16 Leasing: Justering vedrørende incitamenter til at indgå leasingaftaler.
  • IAS 41 Biologiske aktiver: Tilpasser krav til dagsværdimålinger i IAS 41, således kravene følger de øvrige IFRS standarder.

Du finder forslaget her

Kontakt os

Kim Tang Lassen

Global IFRS-partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3522

Thomas Ryttersgaard

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 3945 9194

Følg PwC