Nye regler vedrørende trekantshandel

07/06/19

Der er sket en tilpasning af EU-momsreglerne om trekantshandel i den danske momsbekendtgørelse. Ændringen betyder, at mellemhandlere i trekantshandler fremover godt kan bruge reglerne om trekantshandel, selv om de er momsregistreret i det EU-land, hvorfra varerne afsendes.

De nye regler ændrer således de krav, der stilles til mellemhandleren.

Ændringen træder i kraft den 1. juli 2019.

Principperne for trekantshandel

Muligheden for anvendelse af reglerne om trekantshandel er en momsmæssig simplificering ved forsendelse af varer mellem to EU-lande, hvor der er en mellemhandler placeret i et tredje EU-land.

Det momsretlige udgangspunkt om, at fakturaerne altid skal følge vareleverancerne kan fraviges ved anvendelse af trekantshandelsreglerne. Disse regler åbner muligheden for, at der kan ske en forsendelse af en vare fra en leverandør i ét EU-land (A) til den endelige køber i et andet EU-land (C) efter instruktion af en mellemhandler, som er placeret i et tredje EU-land (B). En sådan transaktion vil gøre det muligt at udstede en faktura fra A til B og igen fra B til C uden moms med anvendelse af omvendt betalingspligt hos mellemhandleren og modtageren.

Det har indtil nu været en forudsætning for en dansk mellemhandler, at denne ikke var registreret i afsenderlandet eller etableret i modtagerlandet, men den nye tilpasning medfører, at den EU-retlige lovgivning nu er harmoniseret i alle EU-landene, hvormed mellemhandleren godt kan være registreret i afsenderlandet, men ikke behøver at anvende denne momsregistrering. I stedet kan reglerne om trekantshandel tilvælges.

Vi står til rådighed

Tilpasningen betyder, at en række virksomheder kan forenkle deres momsmæssige setup og endvidere undlade at anvende deres momsregistreringer i andre lande og i nogle tilfælde lade sig afregistrere for moms.

Har din virksomhed mange EU-leverancer og er du i tvivl om, hvorvidt tilpasningen påvirker din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af din virksomheds forhold med henblik på en afklaring heraf.  

Kontakt os

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Manon Louise von Rosen

Senior Associate, Indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9153

Følg PwC