Endnu en virksomhed er indstillet til bøde for manglende sletning

13/06/19

I efteråret 2018 var Datatilsynet på tilsynsbesøg hos en møbelvirksomhed. Datatilsynet undersøgte bl.a., om møbelvirksomheden havde fastsat frister for sletning af kundernes oplysninger, og om fristerne blev efterlevet.

Møbelvirksomheden oplyste i den forbindelse, at enkelte butikker fortsat anvendte et gammelt system der behandlede oplysninger om ca. 385.000 kunder, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail og købshistorik. Møbelvirksomheden oplyste endvidere, at der ikke var fastsat slettefrister i dette system, og at personoplysningerne derfor aldrig var blevet slettet.

Datatilsynet fandt derfor ikke, at møbelvirksomheden havde overholdt databeskyttelsesforordningens krav om sletning og valgte derfor at indstille møbelvirksomheden til en bøde på 1,5 mio. kr.

Afgørelsen viser endnu engang, hvor vigtigt det er, at man som virksomhed forholder sig til, hvornår personoplysninger ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de behandles, og på den baggrund fastlægger hvilke frister, der skal gælde for sletning af personoplysninger.

Læs mere

Kontakt os

Tobias Søttrup

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3520

Helle Dreyer

Partner, Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3212

Følg PwC