Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

17/09/19

Hvervet som bestyrelsesmedlem har ikke alene betydning for selskabet, men også for det enkelte bestyrelsesmedlems egen økonomi. I den forbindelse rejser sig ikke alene spørgsmålet om skattepligten af kontant honorar og andre modtagne ydelser, men også spørgsmålet om, hvad selskabet har af forpligtelser i forhold til indberetning og skatteindeholdelse, samt hvordan man som bestyrelsesmedlem kan få dækket sine udgifter.

For personer, der udøver bestyrelsesarbejde på tværs af landegrænser, kan der desuden være spørgsmål om social sikring, og hvilket land(e) der kan beskatte bestyrelseshonoraret mv.

I artiklen gennemgås disse spørgsmål med fokus på de forhold, der gør sig gældende for bestyrelsesmedlemmer, der modtager honorar for deres hverv. Det er væsentligt at være opmærksom på, at der gælder særlige skatteretlige regler for ulønnede bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i frivillige foreninger bl.a. inden for:

  • Erhvervsmæssig virksomhed
  • Aflønning – kontant og ved personalegoder
  • Godtgørelser for kørsel og rejser
  • Udgifter ved rejser
  • Indberetning og skatteindeholdelse
  • Bestyrelsesarbejde over landegrænser.

Kontakt os

Søren Erenbjerg

Director, Skat, PwC Denmark

Tlf: 3945 3666

Lone Bak

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 8932 5608

Følg PwC