Regeringens lovprogram for 2019/20 - Afgifter

Det kommende folketingsår har både nye og allerede kendte afgiftsforslag på programmet.

Forbud mod udlevering af bæreposer og tynde plastposer

Forslaget implementerer dele af EU’s emballagedirektiv og har til hensigt at mindske forbruget af bæreposer ved at indføre et forbud mod udlevering af gratis bæreposer og tynde plastbæreposer. Lovforslaget indeholder ingen afgiftselementer, men bør ses i sammenhæng med de forhøjede afgifter på bæreposer i lovforslaget nedenfor.

Forslaget har været i høring og forventes fremsat i første halvdel af november. Det forventes, at forbuddet vil få virkning fra den 1. januar 2021.

Højere afgifter på emballage og tobak

Som en opfølgning på regeringens forslag til finansloven for 2020 forslås afgiften på engangsservice, bæreposer og tobak forhøjet. Forslaget forventes fremsat i sidste halvdel af november. Det er endnu ikke offentliggjort, hvornår ændringerne vil træde i kraft.

Hos PwC havde vi forventet et forslag om endnu flere miljøafgifter i aftalen, da miljø, klima og lignende var meget omtalt i forbindelse med valget. Det har tidligere været omtalt, at man ønskede at genindføre PVC-afgiften, men dette ses ikke at fremgå af aftalen.

Omlægning af overskudsvarmeafgiften

Forslaget udmønter dele af aftalen om øget udnyttelse af overskudsvarme mellem alle Folketingets partier fra marts 2019. Ændringerne har til formål at øge udnyttelsen af overskudsvarme. Der kan læses mere om ændringerne i vores nyhed her.

Godtgørelse af chokoladeafgift til visse velgørende organisationer

Lovforslaget har til formål at gøre det muligt for velgørende organisationer, der helt eller delvist foretager humanitært hjælpearbejde, at få godtgjort chokolade- og sukkervareafgift, når varerne anvendes til det humanitære formål.

Lovforslaget har været i høring og forventes fremsat i første halvdel af oktober. Det forventes, at godtgørelsen vil få virkning fra den 1. januar 2020.

PwC er bekymrede for, at lovforslaget ikke får den forventede effekt, da ordningen vil være administrativt tung for organisationerne at administrere og ligeledes økonomisk dyr for virksomhederne, da de ikke opnår godtgørelsen. Det er tvivlsomt, om initiativet vil øge donationerne, da forslaget ikke medfører et yderligere incitament for virksomhederne til at donere.

Ændringer på motorområdet

Lovprogrammet indeholder et forslag til ændring af registreringsafgiftsloven, der har til formål at øge regelefterlevelsen på motorområdet, fx ved eksport af biler. Skatteministeriet skriver, at ændringerne sker som følge af domme afsagt af Højesteret og EU-Domstolen, og at forslaget udmønter dele af aftalen om styrket regelefterlevelse på motorområdet mellem alle Folketingets partier fra april 2019.

Lovforslaget har været i høring og forventes fremsat i første halvdel af oktober.

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 3945 9463

Følg PwC