Quick fix: Konsignationslagre

08/11/19

Fra 1. januar 2020 bliver det væsentligt nemmere at etablere konsignationslagre – såkaldte call off stocks – hos samarbejdspartnere i EU.

EU-Kommissionen har vedtaget en række ændringer af det nuværende momssystem, som har betydning for den momsmæssige håndtering af grænseoverskridende transaktioner. Folketinget behandler i øjeblikket de nødvendige ændringer af den danske momslov. 

Ændringerne skal være med til at simplificere det nuværende momssystem og starter med indførelsen af en række ”Quick fixes” pr. den 1. januar 2020.

I dag findes ikke fælles regler for den momsmæssige behandling af konsignationslagre. Nogle EU-lande har valgt at indføre egne regler om konsignationslagre, mens andre lande – herunder bl.a. Danmark – ikke har.

Konsekvensen er, at der er uens regler for, hvornår en EU-virksomhed skal momsregistreres i andre EU-lande. Med quick fix’et indføres forenklede regler om konsignationslagre.

Der vil være tale om en konsignationsaftale i reglernes forstand, når sælger og køber har indgået en aftale om, at køber har ret til at overtage ejerskabet til nogle varer på et tidspunkt ude i fremtiden, og varerne i forbindelse med aftalen overføres fra sælgers til købers lager, uden at køber formelt har overtaget ejerskabet.

I mange EU-lande vil en sådan aftale i dag indebære, at sælger skal momsregistreres i købers land.

De nye reglerne vil kunne/skulle bruges, hvis der er tale om en konsignationsaftale, hvor

  • varer i forbindelse med aftalen forsendes eller transporteres fra et EU-land til et andet EU-land, 
  • med henblik på at blive opbevaret i det andet EU-land, indtil køber overtager råderetten over varerne,
  • sælgeren ikke er etableret i det EU-land, hvortil varen forsendes eller transporteres,
  • køberen er momsregistreret i det EU-land, hvortil varen forsendes eller transporteres,
  • sælger kender den potentielle købers identitet og momsregistreringsnummer på det tidspunkt, hvor forsendelsen eller transporten påbegyndes.

Med de nye regler vil sælgers overførsel af en vare fra sælgers virksomhed i ét EU-land til et andet EU-land i henhold til en konsignationsaftale ikke skulle behandles som en levering mod vederlag – og vil derfor heller ikke udløse en momsbetaling, før ejerskabet overgår.

I modsætning til i dag vil salget imidlertid kunne ske til 0-sats, altså efter nøjagtigt samme regler, som hvis der havde været tale om en normal/direkte grænseoverskridende levering.

Det er et krav, at køber skal overtage ejerskabet til varerne senest 12 måneder efter det tidspunkt, hvor varerne rent faktisk ankom til det EU-land, hvortil de blev forsendt eller transporteret. Overholdes fristen ikke, skal varerne enten re-turneres, eller skal sælger momsregistreres i det land, hvor varerne befinder sig.

Hvis varerne forsendes fra konsignationslageret til et tredje EU-land går tabt eller sælges til en anden virksomhed end den påtænkte køber, vil de særlige regler for konsignationslagre heller ikke kunne anvendes, og vil også i vidt omfang udløse momsregistreringspligt i det andet eller de andre EU-lande.

Krav til sælger og køber

Både sælger og køber skal føre et register over varer omfattet af ordningen.
Sælger vil ligeledes skulle indberette den potentielle købers identitet og momsregistreringsnummer til skattemyndighederne, hvilket vil komme til at skulle ske på angivelsen til EU-salg uden moms.

Formelt er ordningen obligatorisk, hvis aftalerne mellem parterne opfylder betingelserne herfor. I praksis bliver ordningen dog frivillig, da køber og sælger forholdsvist nemt kan organisere sig, så betingelserne ikke er opfyldt.

For eksempel kan sælger bare vente med at indgå aftalen med køber, indtil varen er blevet forsendt eller transporteret til det andet EU-land.

Brug for hjælp

Har I brug for hjælp til vurdering af jeres håndtering af konsignationslagte, er I velkomne til at kontakte os.

Kontakt os

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Lars Gosvig

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 8932 5614

Følg PwC