Forlængelse af kredittiden for moms

13/03/20

Nedenstående initiativer er nu vedtaget af Folketinget den 17. marts 2020.

Der er den 13. marts 2020 fremsat en række lovforslag, som har til formål at hjælpe dansk økonomi under krisen med Corona-virus. Det drejer sig om lovforslag inden for følgende områder:

Nyt om skat 14. marts - COVID-19: Hjælpepakke til dansk økonomi

loading-player

Playback of this video is not currently available

Momskredittiden for store virksomheder, der afregner moms månedsvist, forlænges midlertidigt med en måned hvorefter fristen for at angive og betale vil være følgende:

Momsperiode Gældende frist Ny frist
Marts 2020 27. april 2020 25. maj 2020
April 2020 25. maj 2020 25. juni 2020
Maj 2020 25. juni 2020 27. juli 2020
Juni 2020 17. august 2020 17. august 2020 (ingen ændring)

Bemærk således at februar måned fortsat skal angives og betales den 25. marts.

Hvis momstilsvaret for en periode er negativt, er det i dag et krav, at alle tidligere momsangivelser er indgivet for, at det negative momstilsvar kan blive udbetalt.

Denne regel lempes også i perioden, så hvis en periodes momstilsvar er negativt, kan Skatteforvaltningen ikke tilbageholde momstilsvaret, selvom tidligere momsangivelser ikke er indsendt, forudsat af fristen for de tidligere momsangivelser ikke er passeret.

Hvis fx. momstilsvaret for marts måned er positivt, skal momsen angives og betales senest den 25. maj 2020. Herefter er tilsvaret for april negativt og angivelsen kan alt andet lige indsendes fra og med den 1. maj. Her skal Skatteforvaltningen ekspedere den negative angivelse (og udbetale tilsvaret), medmindre andre forhold gør sig gældende, selvom angivelsen for marts 2020 endnu ikke er indsendt (og betalt).

Skatteforvaltningen har de sædvanlige muligheder for at tilbageholde udbetalingen af et negativt momstilsvar i kontrolsituationer. Dette ændres ikke som følge af forslaget. Der er ikke i forslaget ændringer af afregningsfristerne for kvartals- og halvårsafregnende virksomheder.

Kontakt os

Claus  Boldt

Claus Boldt

Partner, leder af ITX, PwC Denmark

Tlf: 3945 9008

Følg PwC