Har I styr på jeres kriseberedskab ifm. COVID-19?

02/03/20

En forsinket produktion, karantæneramte medarbejdere og likviditetsmangel er blot nogle af de udfordringer, som det globale udbrud af COVID-19 potentielt set kan medføre. Få her indsigt i, hvordan I konkret kan styrke jeres aktuelle kriseberedskab.

Som virksomhed bør man forholde sig til disse spørgsmål:

  • Har I overblik over jeres forsyningskæde inkl. leverandører og underliggende samarbejdspartnere?
  • Hvordan påvirker rejseforbud jeres forretningsaktiviteter? Skal medarbejdere flytte lokation, og hvilken skattemæssig betydning får det for såvel den enkelte medarbejder som for virksomheden?
  • Er der behov for en gennemgang af kontrakter for at evaluere de juridiske konsekvenser, hvis kontraktuelle forhold ikke overholdes?
  • Er jeres kriseberedskab opdateret, og er der behov for en specifik COVID-19 beredskabsplan?
  • Har I en effektiv kommunikationsstrategi og -plan, som sørger for, at medarbejdere forstår, hvordan de skal handle for at sikre deres og andres sikkerhed, samt at tilliden hos kunder og leverandører opretholdes?
  • Har I overvejet, hvorvidt krisen eventuelt kan vendes til muligheder? Giver det eksempelvis mening at eksekvere strategiske planer tidligere end planlagt?

Vores anbefalinger til arbejdet med krisestyring er:

  • Udarbejd eller opdatér jeres business continuity-plan, herunder håndtering af kriser samt eventuel særskilt plan for håndtering af COVID-19.
  • Udarbejd eller opdatér jeres kommunikationsstrategi, så relevante stakeholders – interne og eksterne - modtager relevant information rettidigt.
  • Identificér, indsaml og analysér data, så vigtige beslutninger om eksempelvis sikring af fortsat drift, håndtering af kontraktuelle forhold og potentielle strategiske muligheder træffes på et velinformeret grundlag.

Vores globale krisecenter arbejder i øjeblikket tæt sammen med en række organisationer og virksomheder på tværs af brancher og landegrænser.

Kontakt os

Brian Christiansen

Brian Christiansen

Partner, Head of Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Følg PwC