Regeringens hjælpepakke om udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge grundet fravær som følge af covid-19 forventes vedtaget på tirsdag den 17. marts 2020

13/03/20

Der er i dag den 13. marts 2020 fremsat en række lovforslag, som har til formål at hjælpe dansk økonomi under krisen med Corona-virus. Det drejer sig om lovforslag inden for følgende områder:

Nyt om skat 15. marts - COVID-19: Sygedagpenge

loading-player

Playback of this video is not currently available

Beskæftigelsesministeren har den 13. marts 2020 fremsat et lovforslag, der giver arbejdsgiver en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der bliver udbetalt for lønmodtagere, der er fraværende som følge af covid-19. På samme måde får selvstændigt erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af covid-19.

I dag har arbejdsgiver som udgangspunkt først ret til sygedagpengerefusion efter de første 30 dages sygefravær (arbejdsgiverperioden) og selvstændigt erhvervsdrivende har som udgangspunkt ikke ret til sygedagpenge for de første 2 ugers fravær (egenperioden).

Med lovforslaget foreslås, at arbejdsgivere for det første får ret til refusion fra kommunen i arbejdsgiverperioden, hvis medarbejderen er syg på grund af covid-19, og for det andet får ret til refusion hvis medarbejderen ikke kan varetage sit arbejde, f.eks. er i hjemmekarantæne, på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne i forbindelse med covid-19. I sidstnævnte tilfælde er medarbejderen ikke syg, og der er derfor tale om en væsentlig ændring af sygedagpengelovens almindelige krav om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom.

I forhold til de selvstændigt erhvervsdrivende foreslås for det første, at de får ret til sygedagpenge i egenperioden på de 2 uger, hvis de er syge pga. covid-19, og for det andet får de ret til sygedagpenge for den periode, hvor de ikke kan varetage deres arbejde på grund en anbefaling fra sundhedsmyndighederne i forbindelse med covid-19.

Lovforslaget forventes vedtaget på tirsdag den 17. marts 2020 og vil få tilbagevirkende kraft for fravær, hvor første fraværsdag på grund af covid-19 indtraf den 27. februar 2020 eller senere.

Kontakt os

Jeanette Vallat

Jeanette Vallat

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 9250

Følg PwC