Forsinkelse af det nye boligskattesystem har medført ny politisk aftale med skattelettelser for boligejere

15/05/20

Nyt boligskatteforlig sænker ejendomsværdiskattesatsen og den gennemsnitlige grundskyldspromille over hele landet. Grundejere kan derfor se ind i lavere samlede ejendomsskatter fra 2021.

Et bredt flertal i Folketinget har den 15. maj 2020 indgået en aftale om ”Kompensation for boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen”. Aftalen indeholder flere fordelagtige ændringer for grundejere, og er en konsekvens af Skatteministerens udmelding i efteråret omkring den yderligere udskydelse af boligskattereglerne til 2024. De vigtigste ændringer i aftalen har vi omtalt herunder.

Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskatten nedsættes for skatteårene 2021-2023. Ejendomsværdiskattesatsen reduceres i disse skatteår til 0,92 % af et beskatningsgrundlag op til 3,04 mio. kr., sammenlignet med den aktuelle ejendomsværdiskattesats på 1,0 %. Progressionsgrænsen på 3,04 mio. kr. vil være uændret i perioden 2021-2023.

Fra 2024 bliver ejendomsværdiskatten yderligere nedsat således, at der betales ejendomsværdiskat af ca. 0,55 % af et beskatningsgrundlag på op til 8,3 mio. kr. Herudover forventes der en yderligere nedsættelse på ca. 0,05 %, hvilket forventes at medføre en skattelettelse på ca. 1 mia. kr. Progressionsgrænsen på de 8,3 mio. kr. er blevet sat op i forhold til, hvad der er blevet udmeldt tidligere. Den progressive ejendomsværdiskattesats fastsættes som i det tidligere udmeldte til 1,4 %.

Grundskyld

Tidligere er det blevet udmeldt, at grundskylden kunne stige med 4-7 % årligt i perioden 2021-2024. Med den nye aftale, er det blevet meldt ud, at grundskylden højest kan stige med 2,8 % årligt for i perioden 2022-2024 (ejerboliger) og 2023-2024 (erhverv). Denne nedsættelse medfører dermed en mindre udhuling af skatterabatten end først antaget. I 2021 (ejerboliger) og 2021-2022 (erhverv) kan grundskylden dog fortsat stige med op til 7 % årligt.

Fra 2024 nedsættes de kommunale grundskyldspromiller mere end først udmeldt. Den gennemsnitlige grundskyldspromille nedsættes yderligere 3 promille til ca. 13 promille i forhold til den først udmeldte på ca. 16 promille. I dag er den gennemsnitlige grundskyldspromille ca. 26.

Yderligere reduceres den maksimale grundskyldspromille fra 34 til 30 og den nedre grænse på 16 promille forsvinder helt. Dette er dog ikke nye tiltag i forhold til, hvad der tidligere er blevet meldt ud. Nedsættelsen gælder først fra 2024. Med den nye aftale kan kommunerne ikke hæve grundskyldspromillerne eller dækningsafgiftssaterne i perioden 2021-2028, hvilket er en forlængelse af den oprindelige periode, som strakte sig frem til 2025. Kommunerne må som hidtil gerne nedsætte grundskylds- og dækningsafgiftspromillen i perioden.

Begrænsning af muligheden for genoptagelse af tidligere vurderingsår

Ud over ovenstående er der et tiltag, som afskærer grundejerne fra at anmode om genoptagelse af ejendomsvurderinger 4 år tilbage i tid regnet fra 1. maj i det pågældende år. Det er nu kun grundejere, som anmoder om genoptagelse inden den 31. oktober 2020, som får behandlet deres sag, og dermed suspenderes de hidtil gældende genoptagelsesfrister. Såfremt en grundejer ikke får indsendt sin anmodning inden fristen, er der ikke mulighed for at anmode om at få genoptaget fejl i tidligere års ejendomsvurderinger foretaget efter den tidligere gældende vurderingslov.

Du kan læse mere om den nye aftale i disse offentliggjorte dokumenter:

Kontakt os

Martin Franck Sørensen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 8932 5581

Følg PwC