Fra overlevelse til impact investing - et trykkeri i verdensklasse

KLS Pureprint er i dag et af de mest bæredygtige trykkerier i verden. Virksomheden har et kompromisløst fokus på sustainability, og ambitionen om impact investing er i dag dybt integreret i virksomhedens strategi. KLS Pureprint står dermed som en meget konkurrencedygtig aktør på et ellers presset marked. Men rejsen startede et helt andet sted. Rejsen startede med at ville overleve.

Kasper Larsen er kommerciel direktør og fjerde generation i familievirksomheden KLS Pureprint, som blev stiftet i 1946 under navnet K. Larsen & Søn. Han har selvsagt været en af hovedmændene bag KLS Pureprints bemærkelsesværdige rejse fra overlevelsestruet trykkeri i en branche under hårdt pres til en af verdens førende på sit område.

Rejsen startede tilbage i 2007 med, at ledelsen efter en række år med fremgang så ind i en fremtid, hvor digitaliseringen ville sætte yderligere pres på trykkerierne. Behovet for tryksager var faldende, og der var ikke udsigt til forbedringer, hverken på kort eller lang sigt.

“Dengang var der i Danmark omkring 2.000 offset-trykkerier som vores. I dag er der 80 tilbage. Og selv om vi ikke kunne forudse, hvor drastisk udviklingen ville forløbe, så konstaterede vi på det tidspunkt, at vi skulle i gang med en kamp for at overleve. Dét, eller også skulle vi lukke. Vi valgte kampen for overlevelse, og det har vi ikke fortrudt,” siger Kasper Larsen.

I 2007 - længe før bæredygtighed for alvor kom på dagsordenen i erhvervslivet generelt - besluttede ledelsen hos KLS Pureprint, at deres overlevelsesstrategi skulle være båret af klima. Som Kasper Larsen flere gange efterfølgende har påpeget, så var det dengang ikke båret af et ønske om at redde verden, i ligeså høj grad som et ønske om at redde virksomheden.

“Vi havde flere strategiske overvejelser i spil, men vi valgte, at det var fokus på klima, der skulle være vores vej gennem krisen. Det var dét, der skulle adskille os fra vores konkurrenter og sikre firmaets fremtid,” siger Kasper Larsen.

Involvering af medarbejderne

Hvad der passede perfekt ind i virksomhedens kritiske situation var, at klimastrategien betød, at man kiggede omhyggeligt og kritisk på det samlede ressourceforbrug, og hver gang, man fandt nye måder at blive “mere grøn” på, var det samtidig en besparelse.

“Vores strategi passer til begge hjernehalvdele. Den giver mening i både en økonomisk tankegang og i en bæredygtighedstankegang,” siger Kasper Larsen.

“Noget af det, der er interessant ved KLS Pureprint i forhold til impact investing er, at man i lang tid har opfattet profit og investeringer med samfundsansvar for øje som modstridende. KLS Pureprint er et godt eksempel på, at det ikke behøver at være sådan. Dagsordenen i samfundet flytter sig netop nu henimod, at der er en nødvendig sammenhæng mellem disse parametre.”

Line Berg Madsen, PwC

Dette var formentlig også medvirkende til medarbejdernes fulde opbakning til strategien. En af de vigtigste beslutninger, man gjorde fra ledelsens side, var således at være meget åbne i sin kommunikation internt om overvejelserne og ikke mindst om strategien. Man gjorde det klart helt fra start for alle medarbejdere, hvad målet var, nemlig at blive Skandinaviens grønneste trykkeri.

“Min opfordring til virksomheder, der overvejer at indlede en lignende proces, som den vi har gennemgået, er at sætte nogle klare målsætninger op og ikke mindst at involvere organisationen og medarbejderne. Det skaber en utrolig dynamik og en oplevelse af at arbejde i samme retning mod et fælles mål,” siger Kasper Larsen.

“Det er vigtigt, at man som virksomhed gør sig klart, at impact investing bør indarbejdes som en integreret del af virksomhedens strategi. Det er ikke noget, man gør ved siden af, hvad man ellers gør. Det skal ud i alle dele af virksomheden, så medarbejderne forstår strategien og formålet, og er i stand til at følge den. Man kan starte med at få et overblik over tiltagene og gruppere dem efter impact. Målbare målsætninger, opfølgning og økonomisk bundlinje tilfører impact investing eksistensberettigelse – men for at lykkes er det også vigtig at have nogle ildsjæle i virksomheden, der kan få det til at brede sig som ringe i vandet.”

Line Berg Madsen, PwC

Reduktion af negativ impact og omkostninger

KLS Pureprint oplevede relativt hurtigt resultater af den nye strategi. Både set i forhold til reduktion af omkostninger og i forhold til at reducere den såkaldte negative impact. Miljøarbejdet i virksomheden har således reduceret elforbruget med 28 %, vandforbruget med 74 %, mens fjernvarmeforbruget er reduceret med 68 %. Man har reduceret restaffald med 31 % og skabt en 100 % CO2-neutral produktion.

“Det er ret spændende, hvordan en helt klassisk proces med fokus på at reducere den negative impact kan blive til impact investing. Når man først er lykkedes med et projekt og en besparelse, får man ofte smag for også at arbejde aktivt med at optimere den positive impact, man som virksomhed gør.”

Line Berg Madsen, PwC

Virksomheden oplevede samtidig også relativt hurtigt en positiv tilbagemelding fra kunderne, der viste, at strategien var rigtig. Allerede i 2009 var det lykkedes for KLS Pureprint at reducere energiforbruget med 16 %, mens produktionen i samme periode var steget med 5 % Kasper Larsen understreger dog gang på gang, at KLS Pureprint på trods af den positive tilbagemelding fra kunderne er i benhård konkurrence om hver enkelt opgave.

“Det er helt afgørende for vores kunder og potentielt nye kunder, at vi er konkurrencedygtige på pris og kvalitet i forhold til de opgaver, vi udfører. At vores trykkeri er bæredygtigt, gør det ikke alene. Det handler om, at vi leverer et produkt og en service, der lever op til alle parametre og kundernes behov. Ellers får vi ikke opgaven,” siger Kasper Larsen.

Bæredygtighed breder sig

Hvad der i realiteten startede med en overlevelsesstrategi, har udviklet sig til en styrkeposition hos KLS Pureprint. Fokus på bæredygtighed er gennem årene blevet en mere og mere integreret del af strategien og forretningen. Det er blevet en del af virksomhedens DNA, og ikke mindst en meget klar konkurrencefordel.

KLS Pureprint stopper således ikke ved målet om at blive Skandinaviens grønneste trykkeri. Siden 2015 har man været blandt de mest bæredygtige trykkerier i hele verden, hvilket den yderst krævende Cradle-to-cradle certificering dokumenterer. Og sammen med at fokusere på den basale kvalitet i produkt og service, har det været - og er fortsat - et intensivt arbejde at sikre, at man er i den absolutte verdenselite, når det angår bæredygtighed i virksomheden, men i særdeleshed også i forhold til produktet. Det betyder bl.a., at produkterne er fri for skadelige kemikalier og tungmetaller og er biologisk nedbrydelige.

“Det har krævet og kræver fortsat hårdt arbejde at være i den position, vi er i. Det kræver udvikling af alle elementer i vores produkter. Det gælder trykfarve, papir, lak, lim og hjælpematerialer. Og det betyder også, at vi stiller store krav til vores leverandører fire led tilbage. Og vi går ikke på kompromis med noget. Hvis leverandørerne ikke kan dokumentere på de områder, vi kræver, så er de ikke leverandører mere,” siger Kasper Larsen.

FN’s 17 verdensmål prioriteres

Den stigende opmærksomhed omkring bæredygtighed generelt har givet mange virksomheder lyst til at arbejde målrettet med indsatserne. Det mærker man også hos KLS Pureprint, der understreger, at det blot skærper fokus hos et af de grønneste trykkerier i verden. 

“Vi ser, at opmærksomheden er stigende på, at bæredygtighed og god forretning går hånd i hånd. Det gælder både konkurrenter, kunder og leverandører. Det giver os både mulighed for mere forretning, men det resulterer også i hårdere konkurrence,” siger Kasper Larsen, der kan konstatere, at KLS Pureprint har opnået 150 nye kunder og organisk vækst på baggrund af sin strategi.

Hos KLS Pureprint har man valgt at arbejde videre med SDG – Sustainable Development Goals - ved bl.a. at inddrage FN’s 17 verdensmål i strategien. Man har vurderet og prioriteret hver enkelt af de 17 verdensmål og besluttet, at syv af verdensmålene er relevante for virksomheden. Dernæst har man arbejdet videre med, hvordan de enkelte mål konkret skal indgå i virksomhedens strategi og målsætninger.

“Vi er meget tydelige i vores kommunikation omkring vores prioriteter til hele vores værdikæde, så alle kan se, hvad vores målsætninger er, og hvordan vi arbejder med at nå målene. Og ikke mindst, hvad det kræver af dem som leverandører,” siger Kasper Larsen.

“Flere og flere virksomheder har taget bæredygtighedstankegangen til sig. Kært barn har mange navne, og vil man dækkes godt af, kan det være en fordel at arbejde struktureret med ESG - altså parametre inden for både Environment, Social og Governance-forhold – der kan bidrage til impact investing. En fremgangsmåde kan være, at man på alle områderne gør sig klart, hvad man allerede gør, hvad man har tænkt sig at gøre, og hvordan.”

Line Berg Madsen, PwC

Kasper Larsen er ikke i tvivl om, at bæredygtighed, SDG og ESG er en trend, der har bidt sig fast som en integreret del af det at drive forretning fremadrettet. Og at det betyder andet og meget mere end at tænke på klimaet. Men han understreger, at en så konsekvent ændring af strategien også kræver vedholdenhed.

“Vi ved allesammen, at det letteste er at gøre som man plejer, men hos KLS Pureprint har vi valgt at være 100 % konsekvente, også selvom det har krævet mange svære beslutninger undervejs. Vores erfaringer er, at det er bedre at være ambitiøs med risiko for at fejle end slet ikke at være ambitiøs. Man skal omfavne det svære og erkende, at det bliver svært. Og så skal man fejre sine succeser,” siger Kasper Larsen.

KLS Pureprint er stiftet i 1946 under navnet K. Larsen & Søn og beskræftiger i dag 45 medarbejdere. Omsætningen er på ca. 70 mio. kr. KLS Pureprint har følgende certificeringer:

  • Cradle to Cradle
  • FSC
  • Svanemærket
  • Klimaneutral
  • ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (Miljø)
  • Medlem af Global Compact.

Playback of this video is not currently available

Kontakt os

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, EMEA & Family Business Leader, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Følg PwC