Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Nyt om omregistrering af IVS’er

27/08/20

En politisk aftale på tværs af Folketingets partier betyder nu, at de hidtidige frister for omregistreringer af iværksætterselskaber til anpartsselskaber udskydes. Endvidere lempes indbetalingskravene i forbindelse med omregisteringen.

Den indgåede politiske aftale indebærer i korte træk følgende:

  1. Det bliver muligt at omregistrere et iværksætterselskab (IVS) til et anpartsselskab (ApS) ved at indbetale forskellen mellem den registrerede selskabskapital i IVS’et og den krævede selskabskapital i et anpartsselskab på DKK 40.000. Der er således ikke fremover krav om, at egenkapitalen skal udgøre DKK 40.000 på omregistreringstidspunktet. Hvis IVS’et nu har en registreret kapital på fx DKK 5.000, skal der indbetales yderligere DKK 35.000, uanset at der fx måtte være et akkumuleret underskud i selskabet på DKK 20.000.
  2. Fristen for at omregistrere fra IVS til ApS udskydes fra den 15. april 2021 til den 15. oktober 2021.
    Der skal i efteråret 2020 indledes forhandlinger om initiativer, der har til formål at styrke iværksætteriet i Danmark.

Der er ikke på nuværende tidspunkt oplysninger om, hvornår aftalen endeligt udmønter sig i de nødvendige lovændringer – og selvom der er en politisk aftale om at lempe overgangen til ApS, så er det dog ikke på nuværende tidspunkt muligt at anvende reglerne i den politiske aftale.

Vi henleder samtidigt opmærksomheden på, at selskabslovens regler gælder – herunder fx regler om kapitaltab og tvangsopløsning. Det er derfor ikke i alle situationer, at IVS’ere uden videre kan afvente implementeringen af de påtænkte nye lovregler.

Så snart der foreligger et lovforslag, vil vi orientere nærmere herom.

Kontakt os

Henrik Steffensen

Global IFRS-partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3214

Martin Kristensen

Senior Manager, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3683

Følg PwC