Vandselskaber – nu kan der formentligt snart oprettes foreninger med henblik på at forbedre sektorens effektivitet og kvalitet

19/08/20

Energistyrelsen har udsendt lovforslag i høring den 18. august 2020 om nye muligheder for at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet. Der er frist for høringssvar den 14. september 2020.

Formålet med lovændringen er, at vandselskaberne kan indbetale takstmidler til en forening, som kan yde støtte til projekter med det formål at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet, uden at det kommer i konflikt med hvile-i-sig-selv-princippet.

Vandselskaberne har siden afviklingen af Vandteknologisk Udviklingsfond (VTU) i 2015 kunne indbetale takstmidler til en fond, hvor formålet var at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet. Denne konstruktion blev lavet for at sikre, at midlerne blev anvendt til formålet. Det har dog vist sig, at der var nogle uhensigtsmæssigheder ved denne konstruktion. Midlerne består af takstmidler som den enkelte forbruger ikke nødvendigvis får noget ud af, og det kan være i strid med hvile-i-sig-selv-princippet. Herudover kan alle bidragsydere ikke søge om midler, og det er ligeledes uhensigtsmæssigt, at en fond skal være åben for alle - også aktører uden for sektoren og aktører som ikke har indbetalt til ordningen. Dette er årsagerne til lovændringen af vandsektorloven, lov om vandforsyning m.v. og lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Lovforslaget lægger op til, at vandselskaberne fra 1. januar 2021 kan oprette én eller flere foreninger, som kan yde støtte til projekter, der har til formål at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet. Herunder er der nogle krav og regler for foreningen:

  • Foreningen skal være organisatorisk uafhængig
  • Foreningen skal optage alle vandselskaber, der ønsker medlemskab
  • Vedtægter, hvoraf det fremgår, at der udelukkende kan ydes støtte til projekter, der har til formål at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet
  • Uddelingsvilkår
  • Fagligt vurderingspanel
  • Regnskab og revision heraf
  • Oversigt over projekter og projektresultater som offentliggøres.

Tilsyn med foreningerne vil blive udført af Forsyningssekretariatet, som også vil kunne pålægge foreninger at nedbringe deres administrationsomkostninger.

Lovforslaget ændrer ikke på, at vandselskaber som tidligere kan indgå i konkrete samarbejdsprojekter med andre, hvis dette vurderes at være den bedst egnede metode.

Kontakt os

Claus Dalager

Partner, Statsaut. revisor, Energi & Forsyning, PwC Denmark

Tlf: 4292 1969

Catja Rødbro

Manager, PwC Denmark

Tlf: 8932 5787

Følg PwC