Regeringens lovprogram 2020-21

Afgifter, told og moms

Regeringen har i forbindelse med åbningen af Folketinget præsenteret et lovprogram (download det fulde lovprogram, PDF)  om bl.a. ændringer inden for skat, moms og afgifter.

Er du nysgerrig på, hvad lovprogrammet indeholder, så kan du her læse mere om, hvad lovprogrammet indeholder vedrørende afgifter, told og moms.

Du finder links til andre områder i lovprogrammet længere nede.

På lovprogrammet er bl.a.:

Billigere elvarme og dyre varme på andre brændsler

Virksomhederne kan se frem til en lempet elafgift på el til rumvarme, komfortkøling og opvarmning af vand. Her falder afgiften fra 0,21 kr. pr. kWh (2020) til 0,004 kr. pr. kWh, som svarer til EU’s minimumssats, og som også svarer til den afgift, som virksomheder hidtil har skullet betale på el til lys, edb m.m.

Lempelsen af elafgiften vil betyde, at det bliver billigere for virksomheder at anvende grøn el til opvarmning mv. (bl.a. med varmepumper) frem for gas, olie og kul. Lempelsen omfatter ikke virksomheder der falder under begrebet ”liberalt erhverv”, som fx revisorer, advokater, arkitekter mv.

Virksomheder der anvender fossile brændsler til opvarmningsformål vil opleve en stigning i afgifter. Afgiften vil stige ca. 10,8 % pr. GJ i 2021. Afgiftsstigningen vil ikke ramme anvendelsen af fossile brændsler til fx produktion af varer, da virksomheder i forvejen får godtgjort energiafgiften ned til en minimumsafgift på 4,5 kr. pr. GJ på dette forbrug.

Læs mere: Store afgiftsændringer på vej: Den grønne omstilling tager form

Lovforslaget i udkast er fremsat.

Webinar: Grøn skattereform - Elafgifter og fossile brændsler

Webinar: Grøn skattereform - Klimaaftalen - 360 grader

Højere afgift på smøreolie

Også afgiften på smøreolie stiger. Smøreolien karakteriseres under samme regelændringer som fossile brændsler til opvarmningsformål, hvilket efter vores opfattelse må være en forkert formulering. Denne afgift vil ramme brændstofdrevne motorkøretøjer, men ikke eldrevne køretøjer, da disse oftest ikke anvender smøreolie.

Læs mere: Store afgiftsændringer på vej: Den grønne omstilling tager form

Lovforslaget i udkast er fremsat.

Grøn skattereform

På baggrund af klimaaftalen lægges der op til en udmøntning af aftalen om en grøn skattereform, som forventes indgået i efteråret 2020.

Lovforslaget forventes fremsat i december.

Webinar: Grøn skattereform - Elafgifter og fossile brændsler

Webinar: Grøn skattereform - Klimaaftalen - 360 grader

Genindførelse af afgift på pvc og ftalater

Man foreslår at genindføre afgiften på pvc, ftalater og pvc-folier med virkning fra 1. januar 2021. Genindførelsen af pvc-afgiften skal bidrage til at nedbringe mængden af affald og forbruget af produkter indeholdende pvc, ftalater og pvc-folier, da det forventes, at producenterne vil vælge alternative materialer. Det forventes derfor, at afgiften vil være adfærdsregulerende.

Læs mere: Afgift på pvc og ftalater – den forsvandt, men nu kommer den igen

Lovforslaget i udkast er fremsat.

Afgiften på pvc-folier genindføres

Det foreslås at genindføre afgiften på pvc-folier med fordoblet sats med virkning fra den 1. januar 2021.

Læs mere: Afgift på pvc og ftalater – den forsvandt, men nu kommer den igen

Lovforslaget i udkast er fremsat.

Indførelse af afgift på e-cigaretter

Regeringen lægger op til at indføre en afgift på e-cigaretter, med virkning fra og med 1. juli 2022.

Lovforslaget forventes fremsat i februar.

Øget kontrol og sanktioner for moms- og afgifter

Regeringen ønsker at øge Skatteforvaltningens mulighederne for sanktioner og kontrol, ved manglende regelefterlevelse på skatteområdet. Herunder fx muligheden for at tilbageholde sikkerhedsstillelser, samt muligheden for at pålægge bøder ved manglende indsendelse af oplysninger til Skatteforvaltningen mm.

Lovforslaget forventes fremsat i november.

Højere spilleafgift for væddemål og onlinekasino

Virksomheder der udbyder væddemål og onlinekasino vil opleve en øget afgift. Denne forventes at stige fra 20% til 28% af bruttospilleindtægten.

Lovforslaget forventes fremsat i november.

Nye EU-regler på moms, told og afgiftsområdet

Regeringen lægger op til, en implementering af moderniserede administrative EU-regler for moms, told- og afgifter. Implementeringen vil medføre udvidet adgang for offentligheden til oplysninger om virksomheders bevillings- og registreringsforhold.

Lovforslaget forventes fremsat i februar.

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 3945 9463

Følg PwC