Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

2021 – nye afgiftssatser med relevans for forsyningsvirksomheder

19/11/20

Vi har samlet et overblik over relevante afgiftssatser for afregning og godtgørelse for forsyningsvirksomheder.

Ajourført 27. januar 2020.

Nye afgifts- og godtgørelsessatser

Afgiftssatserne ændrer sig over næsten hele linjen den 1. januar 2021.
Vi har samlet et overblik over de satser, som forsyningsvirksomheder ofte har brug for at kende.

Særligt ændres satserne for godtgørelse af elafgift, og energiafgiften på fossile brændsler til varmeproduktion får en stigning.

    2020 2021
Brændsel   Energiafgift CO2-afgift NOX-afgift Metanafgift Energiafgift CO2-afgift NOX-afgift Metanafgift
Naturgas - stationære stempelmotorer
kr./Nm3
2,246 0,400 0,029 0,069 2,486 0,403 0,029 0,069
Naturgas - kedler kr./Nm3 2,246 0,400 0,008   2,486 0,403 0,008  
Biogas (39,6 MJ/Nm3) kr./Nm3 0,098       0,098      
Biogas – motorer(a) kr./GJ     1,0 1,2     1,1 1,3
Biogas – kedler(b) kr./GJ     0,3       0,3  
Anden gas og dieselolie kr./l 2,035 0,469 0,009   2,252 0,474 0,009  
Fuelolie kr./ton 2.306 561 29,0   2.552 565 29,0  
Bioolie - stationære stempelmotorer kr./GJ 56,7   1,0   62,8   1,1  
Bioolie - kedler kr./GJ 56,7   0,3   62,8   0,3  
Kul kr./GJ 56,7 16,8 0,5   62,8 16,9 0,5  
Kul (stenkul, koks) kr./ton 1.589 470,6 16,6   1.758 474,6 16,7  
Biomasse(b) kr./GJ     0,5       0,5  

a) Anvendes i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW.
b) Anvendt i anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

Maksimal afgiftsbelastning på fjernvarme ab værk (elpatronordningen)

    2020 2021
    Energiafgift CO2-afgift Energiafgift CO2-afgift
Brændsler kr./GJ 47,3 14,1 52,3 14,2
Elektricitet kr./MWh 221,0   8,0  

Godtgørelse af elafgift

Nedenfor er en oversigt over afgiften på elektricitet, og hvor stor en andel af afgiften, som man kan få godtgjort ved almindeligt procesforbrug i 2020 og 2021. Herudover gælder specielle regler for forbrug af elektricitet til opvarmning og komfortkøling i 2020 og tidligere. Disse regler foreslås ophævet med virkning fra 2021.

    2020 2021
    Afgiftssats
Godtgøres
Afgiftssats
Godtgøres
Elafgift - proces
øre/kWh
89,2 88,8 90,0 89,6
Elafgift - rumvarme, komfortkøl mv.
øre/kWh
89,2 68,2 90,0 89,6

Overskudsvarmeafgift

    2020 2021
Fra alm. proces
kr./GJ 52,1 52,5
Salg af overskudsvarme
% af vederlag
33 33
Lov, der endnu ikke er trådt i kraft:
Fra alm. proces kr./GJ   25,7*
Salg af overskudsvarme % af vederlag   ophæves
Salg af overskudsvarme kr./GJ   25,7*
Salg af overskudsvarme
(energicertificerede virksomheder)
kr./GJ   10,3*

Afgift på elbaseret overskudsvarme er ophævet med virkning fra 2021

*) 2021-niveauet er endnu ikke offentliggjort og er derfor beregnet på baggrund af stigningen i de øvrige satser

Vandafgift

    2020 2021
    Afgiftssats Godtgøres
Afgiftssats
Godtgøres
Vandafgift
kr./m3
6,18 6,18 6,18 (Januar)
6,37 (Februar-december)
6,18 (Januar)
6,37 (Februar-december)
Drikkevandsbeskyttelsesbidrag
kr./m3
0,19 0,19 ophæves -

Kontakt os

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Følg PwC