Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Danskernes tillid til erhvervslivet

Flere danskere peger på, at erhvervslivet tager samfundsansvar. Men der er forbedringspotentiale, når det gælder tilliden til at dele data med virksomhederne.

Tilliden til erhvervslivet stiger

Tilliden til det private erhvervsliv har været støt stigende de seneste tre år. Således er tilliden steget fra indekstal 60 i 2018 til 63 i 2020.

Virkomhederne tager større samfundsansvar

Erhvervslivets samfundsansvar spiller en rolle for den øgede tillid i 2020. Danskerne peger i væsentlig højere grad end tidligere på, at virksomhederne tager ansvar for større samfundsforhold. Her er danskernes tillid steget med hele 6 indekspoint siden 2018.

Tillid til erhvervslivets bidrag til velfærdssystemet

Velfærdssystemet nyder godt af virksomhedernes bidrag (som skat, arbejdspladser, vækst mv). Det mener 3 ud af 4 danskerne (74%), mens kun 4 % er uenige. Det er stigning i forhold til sidste år, hvor 67 % var enige i dette udsagn.

Virksomhedernes brug af ny teknologi

Danskerne er overvejende positive over for virksomhedernes brug af ny teknologi. Således er 63 % enige eller meget enige i, at landets virksomheder bruger ny teknologi til at levere bedre og/eller billigere løsninger til deres kunder/brugere. Blot 5 % er uenige.

Begrænset tillid til at dele oplysninger med virksomheder

Der er plads til forbedring, når det gælder danskernes tillid til at dele deres data med virksomhederne. Således er kun 49 % er enige i, at de har tillid til, at de trygt kan dele deres oplysninger med de virksomheder, de handler med. Næsten hver tredje (30 %) svarer “hverken eller”.

Udforsk den aktuelle tillid i Danmark

Danskernes tillid er steget under Covid-19-krisen, og her spiller en øget tillid til sundhedssystemet og erhvervslivet en vigtig rolle. Der er dog fortsat et forbedringspotentiale på en række parametre.

Udforsk hele Tillidsbarometeret 2020

Kontakt os

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communications & Corporate Sustainability, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC