Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Ny aftale skal give yderligere hjælp til virksomheder, kulturliv og lønmodtagere

17/12/20

Regeringen og et flertal af Folketingets partier har den 16. december 2020 indgået en ny aftale, der skal forbedre, forlænge og forenkle hjælpen til danske virksomheder, lønmodtagere samt kultur- og idrætsliv.

Forlængelse

En række af de eksisterende målrettede kompensationsordninger for de virksomheder, der er ramt af restriktioner, bliver desuden forlænget fra 1. februar 2021 til 28. februar 2021. Det gælder blandt andet nedenstående ordninger:

  • Kompensationsordninger for faste omkostninger
  • Kompensationsordning for arrangører, herunder kompensationsordning for aflyste kultur- og idrætsarrangementer
  • Kompensationsordning til selvstændige, freelancere og kombinatører mv., herunder den midlertidige kunststøtteordning.

Hvis de skærpede restriktioner forlænges efter den 3. januar 2021, vil de generelle ordninger, hvor alle virksomheder, der opfylder betingelserne omkring omsætningsnedgang, kan søge kompensation, blive forlænget tilsvarende.

Med aftalen indføres også nye tiltag, og nedenfor gennemgår vi de vigtigste dele af aftalen for dansk erhvervsliv.

Udvidet adgang til kompensation for faste omkostninger light til tvangslukkede virksomheder mv.

Med aftalen indføres en udvidet adgang til faste omkostninger light til alle tvangslukkede virksomheder og kulturinstitutioner landsdækkende. Dermed kan alle tvangslukkede virksomheder mv. uden omsætning opnå 100 pct. kompensation for faktisk afholdte, stedbundne faste omkostninger, dog maks. 100.000 kr. kr. pr. måned pr. enhed.

Ordningen er ligeledes blevet lempet således, at den kan anvendes af virksomheder, der har flere enheder, hvor det kun er en del af dem, der er tvangslukkede. Virksomhederne kan således søge 100 % kompensation på de tvangslukkede enheder og søge kompensation under de andre ordninger på de øvrige enheder under forudsætning af, at de har en omsætningsnedgang på minimum 30 %.

Der sættes 85 mio. kr. af til forenklinger og forbedringer af kompensationsordningerne for faste omkostninger, faste omkostninger light samt selvstændige mv. for at lette ansøgningsprocessen

Der indføres med aftalen forenklinger og forbedringer af kompensationsordningerne for faste omkostninger, faste omkostninger light samt selvstændige mv. Det skal gøre ansøgningsprocessen lettere for virksomheder og selvstændige.

Forenklingerne omfatter:

  • Forenklet dokumentation af omsætningsnedgang
  • Ensrettet og forlænget kompensationsperiode under delvis nedlukning
  • Ensrettet og forbedret trappemodel for store virksomheder
  • Ensretning og forbedring af faste omkostninger light - uden trappemodel men med højere kompensationsloft. Forøgelsen af kompensationsloftet fra 50.000 kr. til 100.000 kr. kommer til at gælde fra 19 august 2020, hvor ordningen trådte i kraft.

Ny rentefri A-skattelåneordning for SMV’er styrker likviditet med knap 7 mia. kroner

Med afsæt i den allerede indførte momslåneordning indføres der med aftalen en ny låneordning, der gør det muligt for SMV’er at opnå et rentefrit lån på et beløb svarende til den A-skat og det AM-bidrag, som virksomhederne skal afregne den 18. og den 29. januar 2021, som dækker den ordinære indbetaling og den udskudte indbetaling. Lånet skal tilbagebetales senest den 1. november 2021.

Det forventes, at lånene kan udbetales primo februar 2021 under forudsætning af en hurtig lovgivningsproces i januar 2021 samt godkendelse af EU-Kommissionen.

Midlertidig suspendering af G-dage ved ordinær arbejdsfordeling

Ved etablering af en arbejdsfordeling skal arbejdsgiver sædvanligvis betale 1. og 2. ledighedsdag (G-dage), hvor der ikke arbejdes under arbejdsfordelingen.

Med den politiske aftale begrænses virksomhedernes omkostninger ved ordinær arbejdsfordeling, idet der indføres en midlertidig suspendering af arbejdsgivers betaling af dagpengegodtgørelse for G-dage ved ordinær arbejdsfordeling i perioden 1. januar - 28. februar 2021.

Det videre forløb

PwC følger med i implementeringen af de nye tiltag. Så snart der foreligger flere detaljer, informerer vi herom via Dialog. Du finder den fulde aftaletekst her.

Kontakt os

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Steffen  Damsgaard Sørensen

Steffen Damsgaard Sørensen

Partner, Assurance, PwC Denmark

Tlf: 8932 5694

Følg PwC