Ny trepartsaftale om lønkompensation er indgået: Lønkompensation genindføres i hele landet

10/12/20

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 10. december 2020 indgået en trepartsaftale om at genindføre lønkompensationsordningen. Som følge af de forhøjede smittetal har regeringen og arbejdsmarkedets parter aftalt at udvide den netop aftalte lønkompensationsordning til hele landet. Lønkompensationsordningen var oprindeligt aftalt til kun at omfatte de kommuner, der var berørt af restriktioner, hvilket pr. 9. decemnber omfattede 38 kommuner.

Dermed genindføres lønkompensationsordningen tilbage fra foråret til hele landet, samtidig med at ordningen for virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, også fortsat gælder. Tvangslukkede virksomheder vil kunne vælge, hvilken af ordningerne de ansøger om kompensation fra. Vælger de den generelle lønkompensation, der nu indføres i hele landet, så vil det bl.a. betyde, at fx restauranter godt kan sende nogle tjenere hjem på lønkompensation, mens andre ansatte som kokke laver take-away. Det kan være med til at holde gang i omsætningen.

Lønkompensationsordningen vil basere sig på de samme forudsætninger som den tidligere generelle lønkompensationsordning, gældende fra og med den 9. marts til og med den 29. august. Det er således et krav for at få lønkompensation, at virksomheden står overfor at skulle varsle afskedigelse for mindst 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

I modsætning til forårets ordning kan virksomheder nu vælge mellem at søge kompensation for enkelte arbejdssteder (p-numre) eller hele virksomheden. Kriterier og vilkår for at modtage kompensation vil, hvor der søges om kompensation for enkelte arbejdssteder, finde anvendelse for det enkelte arbejdssted og ikke virksomheden samlet set.

Genindførelsen af lønkompensationsordningen for virksomheder vil strække sig over juleferien, hvor mange virksomheder holder ferielukket. Virksomhederne vil derfor ikke kunne modtage kompensation for 3 dage i den lønkompenserende periode.

Virksomheder kan modtage lønkompensation for medarbejdere ansat før den 7. december.

Virkning fra 9. december

Den nye lønkompensationsordning gælder fra den 9. december, hvor de skærpede restriktioner i de første 38 kommuner trådte i kraft, og indtil 3. januar 2021.

Når restriktionerne ophører, så ophører den almindelige lønkompensationsordning og erstattes af ordningen for arbejdsfordeling. Lønkompensationsordningen for virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, vil fortsætte frem til, at forbuddet ophæves.

Aftalen

Aftalen i sin helhed kan findes her.

Læs tillægsaftalen her.

Kontakt os

Jeanette Vallat

Jeanette Vallat

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 9250

Følg PwC